ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина IX, брой 7, 2017

С продуктите си допринасяме за намаляване на парниковите емисии

Разговор с г-н Антон Чолаков, Представител на Thermaflex GmbH за България

С продуктите си допринасяме за намаляване на парниковите емисии

Г-н Чолаков, в началото на разговора, ще разкажете ли какво се случва в Thermaflex напоследък? Какво ново?
Thermaflex работи постоянно за развитието на нови продукти, тъй като изискванията за устойчивост и спестяване на енергия стават все по-високи и това изисква още по-добри продукти. Нискотемпературните системи за отопление се прилагат по-често и в България, особено там, където има топла минерална вода или възможност за отопление с термопомпи вода – вода. За да може тази енергия да се пренесе с минимални загуби е важно да се изгради една надеждна преносна мрежа с предварително изолирани тръби, както тези на Thermaflex, продукта Flexalen с тръби от Полибутен и непромокаема изолация на полиолефинова основа.

Какво можете да предложите в областта на селското стопанство? Кои са последните Ви проекти в сектора, в които сте взели участие?
Ние разработваме селскостопанския сектор от много години. Енергийната ефективност в него е все по-важна и инвестициите се покачват.

Проекти, които изпълняваме в тази област, са най-често при транспорта на топлинна енергия – отоплителни инсталации на стопански сгради, оранжерии, сушилни, обори, отопление от инсталации с биогаз или биомаса, също така и пренос на минерална вода до обекта, която да се ползва впоследствие за отопление. Надеждната система от предварително изолирани тръби от Полибутен има предимството, че може да се направи по-добра инвестиция, като се пренесе топла вода от по-далечен топлоизточник, а се използва земя, закупена по-изгодно от тази до извора на енергия.

Изолацията не е от пено полиуретан, както при повечето конкурентни продукти, а от полиолефин със затворена клетъчна структура и блокировка от подпочвени води. Така се гарантира, че няма да има охлаждане по трасето от поливни води и други, които са по трасето и в оранжериите. Преносът на топлина от производството на биогаз масово се изпълнява с гъвкави тръби на кангал, а и в самите инсталации те са нужни за технологични цели.

Ползите са в това, че при пластмасовите тръби няма корозия, имаме срокове на ползване от около 50-60 години, сигурни заварки на фитингите, самокомпенсация на системата. Това позволява да даваме 10 години гаранция на цялата система. Идеята е, че след влагането на тръбите инвеститорът забравя, че тях ги има и не се занимава с аварии и други проблеми, а се концентрира в селскостопанската си работа.

През изминалата година имаме инсталации за отопление на оранжерии и на свинарници от собствена биогазова инсталация.

За поредна година взехте участие на Международния технически панаир в Пловдив. Какво представихте и какъв беше акцентът Ви там?
Традиционно участваме на панаира в Пловдив, все още се намират потенциални клиенти, проектанти и изпълнители, които не знаят предимствата на гъвкавите предварително изолирани тръби от Полибутен. Щом разберат, че има такива системи на кангал до 500м без прекъсване, виждат веднага как отпадат проблемите, с които са се сблъсквали до този момент – снадки между парчета тръба, компенсатори, колена, големи изкопи. В общи линии много труд и потенциални проблеми отпадат с тази система. Допълнително представихме и умна система за измерване и регулиране на температура, влага, качество на въздух, безжични сензори и задвижки. Това е важно, защото само така можем да спестим още енергия.

И за финал – какво планувате за предстоящата година?
При поставените Европейски цели за намаляване на парниковите емисии ние можем да допринесем много с продуктите си. Затова смятам, че ще имаме възможност за проектиране и изпълнение на „умни” – Smart, инсталации, с които клиентите ни ще спестяват до 40% енергия за в бъдеще и максимално ще използват възобновяеми енергийни източници.