ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина IX, брой 7, 2017

Ние сме предпочитан партньор при енергийните проекти

Разговор с г-н Петко Горев, Търговски директор в групата заводи ЗГП - Заводи за горещо поцинковане

Ние сме предпочитан партньор при енергийните проекти

Уважаеми г-н Горев, темата на днешния ни разговор е свързана с проектите в енергетиката, тяхната устойчивост и дълготрайна експлоатация, що се отнася до антикорозионната им защита. В какво точно се явява приносът на групата заводи за горещо поцинковане „ЗГП-Заводи за горещо поцинковане“. В предварителния ни разговор казахте, че заводите на компанията са фактор, който помага за осъществяването на такива проекти.
Както в енергетиката, така и в строителството, металообработването, земеделието и други сфери, полезността и ефективността на метода горещо поцинковане са идентични. Именно поради това, че горещото поцинковане е едновременно универсален и уникален метод за защита от корозия, то е водещ и предпочитан метод в повечето отрасли.

Ако се фокусираме върху групата заводи за горещо поцинковане ЗГП-Заводи за Горещо поцинковане, можем да кажем, че тя безспорно притежава редица предимства, които я правят предпочитан партньор при реализирането както на големи, така и на малки проекти в сектора на енергетиката. Компанията ни следва устойчива стратегия за развитие през годините, която ни прави лидер както в сферата на поцинковане, така и в сферата на антикорозионната защита. Основна опорна точка в стратегията ни се явява стремежа ни да изградим един полезен и устойчив бизнес модел, който да отговори на нуждите на бизнеса. Бизнесът от своя страна е основен участник в проектите в енергетиката. Към момента мога да кажа, че успешно постигаме целта си. Днес ние разполагаме с три нови и отлично оборудвани завода в Пловдив и Каспичан и с две логистични депа в София и Бургас. Покриваме територията на цялата страна и услугата ни е достъпна за абсолютно всички, дори и за физически лица. Без значение къде ще бъде съответният проект в енергетиката, ние сме сигурен и надежден партньор, който работи в срок, съобразен с нуждите на клиента, а качество ни е безкомпромисно. Капацитетите на заводите ни са огромни, което ни дава спокойствието да се ангажираме с проекти, с които други компании в региона не биха могли да се ангажират.

Означава ли това, че големите обекти в енергетиката, могат да се осъществяват само от български компании?
Днес всеки един проект в енергетиката може да бъде реализиран само и единствено в рамките на страната, без да се налага да се търсят източници на услугата горещо поцинковане в други държави. Наличието на единствената вана за поцинковане с размери 13м дължина, 3,2м. дълбочина и 1.6м. широчина в завода ни в Пловдив и вана с размери 7м. дължина, 3м. дълбочина и 1.5м. широчина в Каспичан, дават възможност на партньорите ни да изработват огромни детайли. Огромните детайли и конструкции са неизменна част от проектите в енергетиката и без наличието на технически подготвена и обезпечена база, с каквато ние разполагаме, проектите биха били неимоверно много затруднени, оскъпени, а в някои случаи и невъзможни. Ако трябва да детайлизираме малко повече, трябва да кажем, че ние имаме възможност да поцинковаме детайли като започнем от обикновени заземителни колове и шина и стигнем до цели стълбове за осветление, железнорешетъчни стълбове, колони, ригели и други дълги и обемни детайли и конструкции. Големите размери на ваните ни, облекчават както проектантите, така и фирмите изработващи съответните детайли и конструкции. Вече не се налага проектантите да се съобразяват с малки размери при проектирането и да се притесняват как ще изчислят даден детайл или конструкция – ние разполагаме с необходимите мощности, за да реализираме техните проекти. За фирмите производители пък е огромно облекчение да работят с нас, тъй като не се налага да извършват сложни скрепявания чрез заварки или болтови връзки. За тях наличието на тези големи вани означава, по-малко заварки, по-малко притеснения и изчисления, по-бързо изработване на детайлите, по-кратък срок при изпълнение на поръчките, по-голяма производителност. Представете си само какво би се случило, ако я нямаше тази база, от която компаниите се възползват в момента. При възможностите, които има в съвременното строителство би било жалко проектите, изискващи горещо поцинковане, да бъдат „спъвани“, поради липса на материална база, в която детайлите да бъдат произведени. Представете си как един проектант трябва да проектира конструкция, която не би могла да се поцинкова, тъй като липсват достатъчно големи вани. Или какво би станало, ако един производител е принуден да „раздели“ една конструкция на части от по 2,3 или 6 метра, за да може да ги поцинкова!

Освен материалната база заводите ни разполагат с изключително добре подготвени специалисти. Ние използваме най-новите достижения в областта на горещото поцинковане що се отнася до химичната преподготовка на детайлите, оборудването и технологията. Участваме на всички конференции организирани от Европейска Асоцияция за Горещо Поцинковане и черпим информация за всички новости в бранша наравно с лидерите от цял свят. Групата заводи за горещо поцинковане ЗГП – Заводи за Горещо поцинковане е единствената в България състояща се от няколко завода за поцинковане, което ни дава възможност да организираме и балансираме работната си програма, така че клиентите ни да получават необходимата им услуга в максимално кратък срок.

Разбира се в крайна сметка, когато говорим за избор на антикорозионна защита водещи са самите достойнства на процеса горещо поцинковане като метод. Едва на втори план са усилията, които полага компанията през годините, за да върви рамо до рамо с водещите компании в Европа и света.

Несъмнено метода горещо поцинковане е предпочитан в цял свят тогава, когато говорим за оптимизиране на разходите, гарантиран дълъг живот на изделията, удобство при монтажа и опазване на околната среда. Сферата на енергетиката и проектите в нея не правят изключение. Това важи още повече за големите проекти в енергетиката. Големият мащаб на един проект е обвързан и с големи очаквания от страна на инвеститора, без значение дали той е частна компания или държавата. Инвестираните средства трябва да бъдат оползотворени по възможно най-добрия начин. Осъществяването на такъв проект върви ръка за ръка с отговорността, която пада върху тези, които изпълняват обекта както и върху тези, които избират как той ще се осъществи, как ще бъдат изразходени средствата, така че да бъдат постигнати оптималните резултати. Когато говорим за подобни мащабни обекти трябва да взмем предвид , че биват вложени стотици тонове стомана, която трябва да служи години наред безпроблемно и безавариино. В подобни обекти не се предвижда аварийно спиране, за да се отстрани проблем свързан с корозиране на метала, нито пък биват планирани допълнителни средства за поддържане на материалната база изразени в боядисване на ръждясалите стоманени детайли и конструкции. Все пак обекта е нов и от него се очаква безпроблемно да работи в немалък период от време. Тук на това място предимствата на горещото поцинковане излизат на преден план и го превръщат в предпочитания антикорозионен метод.

Бихте ли разяснили в най-общи линии какви са тези предимства?
Предимствата на горещото поцинковане са много и аз вече изтъкнах една част от тях. Като ключови бихме могли да определим следните: дълъг живот на изделието в диапазон от 20 до 80 или повече години, конкурентни първоначални и общи разходи, бързо нанасяне на покритието, пълно покритие и твърдост на покритието, лесна проверка и мигновенна употреба. Ключово предимство на горещото поцинковане е, че детайлите могат да бъдат рециклирани и използвани отново – тоест едно горещо поцинковано изделие може да бъде поцинковано отново след години и да продължи да изпълянва функциите си за още много години напред.

Първоначалните разходи както и цялостните разходи при горещото поцинковане в сравнение с други защити са изключително конкурентни. Важно е, че за разлика от други методи на защита като боядисването например, горещо поцинкованите детайли не се нуждаят от последваща грижа или поддръжка. При боядисаните конструкции например е необходимо пребоядисване през определен период от време, което означава допълнителни разходи.

Времето за нанасяне на покритието е изключително кратко, безпроблемно и контролирано. В това отношение горещото поцинковане, няма конкурент. Без значение в кой от сезоните се изпълнява проектът, десетки тонове на ден горещо поцинковани изделия могат да бъдат произвеждани в заводите ни. Няма период на съхнене както при боядисването – детайлите могат да бъдат монтирани и експлоатирани веднага след вземането от заводите ни. Процесът на поцинковане трае между 4 и 8 часа в зависимост от специфичността на изделието. При боядисването например, са необходими дни за да изсъхне повърхността, а в зимните период дори седмици. Това означава много спестено време и средства за инвеститора и изпълнителя.

При потапянето в разтопения цинк, цялата повърхност на изделията бива покрита. Всички кухи пространства, ъгли и цепнатини се покриват плътно и върху тях бива изградена железно-цинкова сплав. При боядисването, това е невъзможно – няма как да боядисате една тръба отвътре например – там тя остава незащитена. Това че незащитеното място не се вижда, не означава, че не ръждясва. Напротив! Освен това боядисването разчита на адхезията и сплавяване няма, докато при горещото поцинковане имаме изградена здрава металургично свързана сплав. Резултатът е постигането на изключително висока издръжливост при удар и механични наранявания на защитената повърхност. Това дава сигурност и спокойствие по време на транспортирането, монтажа и експлоатацията на изделията. Можете да си представите колко важно е това, когато говорим за строителен обект!

Самият процес на поцинковане се извършва под контрол в заводите ни, като строго се спазва технологията на производство. Дебелината на покритието може да бъде проверена мигновенно с електронен уред и спрямо нея да се прогнозира приблизителния живот на изделието. Желаният от инвеститора живот на изделието може да бъде търсен чрез подбор на стоманата за горещо поцинковане, което да гарантира определена дебелина на покритието.

Нека спомена и за защитата на околната среда. Мога да дам един елементарен пример. При метода на горещо поцинковане в рамките на часове се поцинковат десетки тонове детайли при заводски условия и контролирани технологични процеси. Системите инсталирани в заводите ни, гарантират спазването на изискванията за опазване на околната среда. И докато при горещото поцинковане животът на изделието е няколко десетки години, то при боядисването необходимостта от поддържане и пребоядисване се появява няколко пъти по- рано.

Полезността на предимствата на горещото поцинковане отдавна са претеглени и в цял свят то се е наложило като водещ метод за защита от корозия във всички сектори.