ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина IX, брой 6, 2017

Виждаме бъдещето в производството на енергия от ВЕИ

Разговор с инж. Тодор Спасов, Мениджър индустриална техника в Елтрак България ЕООД

Виждаме бъдещето в производството на енергия от ВЕИ

Уважаеми г-н Спасов, тази година Елтрак отпразнува своя 25-годишен юбилей. Каква равносметка правите за изминалите години?
Наскоро Елтрак отбеляза 25 години от своето създаване, като в същото време, нашата дивизия "Енергия и Транспорт" навърши своите 10 години. Основната дейност на дивизията е насочена към продукти за производство на електрическа енергия, доставка на индустриални двигатели и корабни двигатели. За тези 10 години ние достигнахме около 17% относителен пазарен дял в България. Наред с търговското измерение, за нас са много важни ползите, които осигуряваме за клиентите с едни сравнително евтини машини, гарантиращи надеждна и изгодна експлоатация.

Caterpillar е най-големият производител на двигатели в световен мащаб. Поради тази причина у нас отделяме специално внимание на машиностроенето. Още от преди 1989 година България има сериозни традиции в производството на мотокари и в машиностроенето, които преминали през редица трудности са се запазили и днес. За нас това е много интересно, т.к. благодарение на серийното производство на Caterpillar, можем да предложим ценово конкурентни и ефективни двигатели, отговарящи и надхвърлящи изискванията на европейските стандарти. Работим с различни производители на помпи и други машини, задвижвани от електро- и дизелови двигатели. Разчитайки на нашите четири сервизни бази, освен с оборудване, ние им помагаме със съвети и консултации при самата имплементация. Целта е те да произвеждат конкурентни продукти, които да могат да се изнасят в чужбина.

Корабният бизнес е друг много важен сектор за нас. В годините на прехода трите български корабостроителници – във Варна, Бургас и Русе, почти загубиха своята дейност. Появиха се обаче други фирми, които успяха да съхранят и развият българския опит в тази сфера и днес те вече правят по няколко кораба годишно. На тях, Caterpillar, като фирма оборудвала с двигатели и задвижвания 20% от всички кораби в световен мащаб, би могла да бъде много полезна. Затова от миналата година гледаме на корабния бизнес не само като на сервиз и продажба на резервни части, а вече и като на реална имплементация на моторни двигатели. Тук се сблъскваме с нови за нас предизвикателства - осигуряване на изключително високи изисквания за надеждност за работа на вода, специални изисквания за емисии и друг тип сертификация на оборудването. В тази насока за нас голямо предимство се оказва комплексността на доставката, която Caterpillar може да осигури. С помощта на придобитата преди няколко години водеща компания Berg Propulsion, наред с корабните двигатели, ние предлагаме цялостно решение, включващо също пропулсивните системи, предаващи механичното движение към винта на кораба.

Като голям производител на двигатели и задвижващи решения, за нашите читатели е интересно да научат как Caterpillar вижда бъдещето на този тип машини по отношение на захранващите енергоизточници?
Бъдещето разбира се, така както го виждаме ние, е в развитието на електрозадвижването и производството на електрическа енергия от възобновяеми енергоизточници. Всички сме свидетели на промените в климата и глобалното затопляне, което не е никак радостно. От друга страна факт е, че количеството на горивата намалява, те стават все по-скъпи, а изискванията за емисии от дизелови двигатели - все по-непосилни. В същото време светът няма достатъчно добра технология и развита инфраструктура надеждно да замени всички двигатели с електрическо задвижване. Ето защо, ние производителите, насочваме инвестициите си в продуктови гами с намалени емисии, както и в създаването на хибридни системи. Хибридните системи вече са добре познати от автомобилната индустрия. В машиностроенето Caterpillar имплементира хибридни системи, с които да се произвежда максимум механична енергия от електромотори, но засега не може да се разчита изцяло на соларна енергия или захранване със скъпи литиево-йонни батерии или ултракондензатори, a дизеловите генератори осигуряват тази електроенергия. Ние считаме, че това за момента е най-бързия и евтин вариант.

От 2014 година Caterpillar е в съдружие с една от най-големите американски фирми за производство на соларни системи. Допълнително се правят разработки за комерсиализиране на по-нова технология за съхранение на енергия. Новите батерии са евтини, но, за съжаление, са все още много обемни и инсталацията им за големи товари или имплементацията им в машини не е удачна за момента.

А каква е ситуацията с този тип системи в България?
В България Елтрак също прави своите проучвания. Търсим варианти за това какво е полезно за клиентите, каква инсталация е необходима и какви са свързаните с това инвестиции. Все още пазарната ситуация у нас обаче е такава, че по-изгодно се оказва ползването на мрежата. Затова и не сме много активни в тази област. Въпреки това, имаме запитвания за хибридни системи, които максимално да използват соларната енергия, а тогава когато тя не достига, да се преминава към енергия, произведена от дизел генератори. Това се отнася за места, където няма достъп до електрическата мрежа или присъединяването е прекалено скъпо.

В областта на възобновяемите енергоизточници бих искал да отбележа че, през последните 3 години имаме инсталирани пет ко-генерации, три от които са на биогаз. Доволни сме, че с помощта на нашите инженери, черпейки от опита на другите дилъри на Caterpillar по света, ние сами разработихме и окомплектовахме периферното оборудване към тези инсталации. Разбира се, имахме своите притеснения как в крайна сметка ще работят тези машини, дали избраното решение ще е удачно и надеждно, ще се изплати ли инвестицията. В крайна сметка направихме биогаз инсталации, който работят добре и клиентите ни са доволни. Успяхме да се концентрираме и да подберем от многобройните продукти, които имаме, най-полезните, най-конкурентните и най-достъпните за нашите клиенти.

Бихте ли се спрели малко по-подробно и на визията, която имате по отношение на соларния бизнес?
Интересното в сферата на соларния бизнес очакваме да се случи след няколко години. Говоря за комерсиализацията на този бизнес в аспект децентрализация на енергийната система, така че той да е полезен за мрежата и за хората. Цената на соларните панели в световен мащаб пада с бързи темпове, а серийното производство вече не е новост. Соларните панели сега имат коефициент на полезно действие до 20-21%, като теоретично вече се счита, че то може да достигне до 45%. Говоря за стандартни, монокристални соларни панели.

Това, което предлага Caterpillar за редуциране на производствените и инсталационни разходи, са тънкослойни кадмий-телуридови панели. Недостатъка от една страна е, че кадмиевия телурид подлежи на рециклиране, но предимството е, че панелите от него са по-леки, по-лесно се инсталират и като цяло имат по-малък въглероден отпечатък върху природата. От друга страна, се работи усилено за повишаване на тяхното КПД, като има реални възможности в скоро време то да достигне до 35% чрез по-добро улавяне на слънчевата енергия. Ако това се случи, цената на произведения ток, съотнесена към тази на инсталацията, би следвало да догони цената на конвенционалните енергоизточници. Мрежата в никакъв случай не трябва да се смята за излишна, тъй като все пак соларната енергия е циклична. Затова в крайна сметка целта е да се намери решение как произведената електроенергия да се съхранява за моментите в които тя е нужна. Целта на икономически изгодната соларна инсталация е да даде възможност за децентрализация на производството при по малки консуматори и това би намалило значително инвестициите в мрежи и необходимостта от преференциални цени за поддържане на този бизнес. Мрежата и големите мощности за конвенционално производство на електроенергия са необходими тъй като те осигуряват стабилитет на цялата енергийна система и сигурност за големите консуматори.

Както всички виждаме, развитието в машиностроенето се води от една единствена цел - по-висока енергийна ефективност или, с прости думи казано, машини с намалена консумация на електроенергия. Оборудването и уредите стават все по-ефективни, говорим за енергийни класове А, А+ и т.н. По този начин, редуцирайки консумацията, с по-малък обем инсталация може да се произведе достатъчно количество енергия за осигуряване и нормална експлоатация на малки инсталации в размер на 5-50kW. Бума, който би настъпил, ще е възможен само и единствено след като се намери решение на проблема със съхранението на електроенергия, тъй като слънцегреенето в България е с показатели над средните за Европа. Такова решение ще позволи децентрализация и независимост именно на потребителите които желаят независимост от преносната мрежата. Дали съхранението на енергия ще бъде чрез производството на не толкова екологичните, но произвеждани на конвейер, литиево-йонни батерии чиято цена също се очаква да пада, или ще се измисли друга евтина и екологична технология, бъдещето ще покаже.

Какви са следващите стъпки на Елтрак в стремежа към развитие?
Не мога да разкажа всичко с две думи. Елтрак България партнира с Caterpillar вече 25 години и смятам че това партньорство ще продължи още дълги години. Като фирма, Елтрак е преминала през няколко икономически кризи и няколко икономически възхода, но персонала на фирмата до момента не е намалявал, а се е увеличил. Това по същество говори само за себе си, а именно, че ние имаме дългосрочни цели за развитие и, чрез постоянство, ги постигаме.

Що се касае отдел Индустриална техника включваща продуктите, които коментирахме по-горе, а именно дизелови и газови генератори, индустриални дизелови двигатели, корабни двигатели и пропулсивни системи, хибридни соларни системи смятам в бъдеще тези продукти да се диверсифицират като две отделни направления - конвенционални машини и системи за производство на енергия от възобновяеми енергоизточници. Дизеловите генератори са добре познат продукт и се работи в две направления: предоставяне на пазара на евтин продукт с достатъчно добра окомплектовка и премиум продукт, който да може да отговори на всякакви изисквания. В сферата на индустриалните, наред с добре познатите и надеждни двигатели Етап IIIA и вече задължителните за територията на Европа двигатели Етап 4А, ще има нови продукти които ще бъдат пуснати на пазара още в края на тази година и ще покриват нива на емисиите Етап 5. В това отношение ще изненадаме клиентите си чрез универсалният дизайн в най-масовият диапазон мощности от 55-100kW, който ще им позволи да инсталират компактни и мощни двигатели в машините си без да се налагат огромни инвестиции в рекунструирането на двигателния отсек, тъй като двигателите ще са със сходен обем. В сферата на корабните двигатели работим по обучението на още механици и привличането на още доставчици, за да можем да предлагаме по-комплексни решения. В сферата на соларните панели и съпътстващата го технология разработваме по-добро структуриране на доставките и съпътстващите компоненти, необходими за инсталацията и имплементацията им с цел постигане на най-добър икономически резултат. Както казах, няма как да опиша всички стъпки, които предприемаме за бъдещето си развитие, но мога да Ви уверя, че всичко, което правим, е насочено с цел подкрепата на успешния бизнес на нашите клиенти и смятаме, че ръководейки се от този принцип, ще продължим да се развиваме все така добре.