ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина IX, брой 6, 2017

Успешно реновираме оловно-киселинни батерии

Разговор с г-н Петър Муховски, Маркетинг Директор в Би Ар Ес Болканс АД

Успешно реновираме оловно-киселинни батерии

В началото на нашия разговор, бихте ли представили накратко фирма Би Ар Ес Болканс пред читателите на списание Енергия?
Би Ар Ес Болканс (BRS Balkans) е регистрирана на българския пазар през юли 2012 г. Основно предметът ни на дейност е свързан с предлагането на иновативна, напълно екологосъобразна технология за реновиране на оловно-киселинни батерии, за която компанията притежава специален лиценз за територията на България и Балканите.

Ние сме пионер в сферата на удължаване живота на всякакъв вид оловно-киселинни батерии. Новаторското решеие от "А до Я", което предлагаме, драстично намалява разходите с до 50% за поддръжка и закупуване на нови акумулатори и е приложимо за широк кръг сектори. Това са индустриални машини, такива като електрически повдигащи платформи, кари, електрически товарни колички, строителна и минна механизация. Подходящи са за автомобилни паркове, тежкотоварни транспортни компании, телекомуникации компании и оператори, UPS оборудване, възобновяеми източници на енергия и други.

Бихте ли разказали по-подробно за продуктите и услугите, които предлагате на пазара?
Направеното от нас проучване преди стъпването ни на българския пазар показа, че у нас вече има фирми, които предлагат подобна услуга, но без особен успех, поради краткотрайните резултати, които постигат. Това беше ясен индикатор, че тази услуга е необходима и на пазара има търсене, но за по-качествено и дълготрайно решение. Внедрената от нас технология ни позволява да даваме допълнителна дългосрочна гаранция от 24 месеца за успешно реновираните батерии, и всичко това на цена от около 30% от стойността на нова.

Също така, предлагаме пълен сервиз на индустриални и стартерни батерии, внос и доставка на нови стартерни и тягови батерии на проверени и доказали качеството си европейки марки, консултации и диагностика на място при клиента.

Какви ползи носи приложението на технологията по реновиране на оловно-киселинни батерии, която ползвате Вие?
Главната полза от технологията е, че след спада на капацитета на батерията, вместо тя да бъде изхвърлена или рециклирана, може да бъде "върната към живот" (т.е. реновирана) и да работи още дълго време. С нашата технология намаляваме броя на изхвърлените батерии, удължавайки експлоатационния им живот, което намалява и необходимостта от закупуване на нови батерии. BRS решението е изцяло екологосъобразно и не оказва въздействие върху компонентите на околната среда.

По време на обработката на батериите по нашата технология за дългосрочно удължаване на живота им, в околната среда не се отделят никакви вредни отпадъци. Това е предимство пред конвенционалните методи за рециклиране на батерии, които обикновено водят до замърсявания.

В заключение, бихте ли споделили с нашите читатели, какви са следващите стъпки на компанията в нейния стремеж към развитие?
До момента успяхме да установим партньорски отношения с много разнородни фирми - като започнем от най-големите компании за внос, продажба и сервиз на кари, вериги магазини с големи складови площи, използващи повдигаща складова техника, заводи, големи дистрибуторски компании, спедиции, до най-малки фирми с по една-две палетни колички или електрокар. Освен това, работим успешно и с телекомуникационни оператори, използващи стационарни батерии за подсигуряване на техните сайтове.

Като следващи стъпки по пътя на развитието ни виждам естествено пазарни ниши, на които все още не сме стъпили. Партньорството с нас може да доведе до големи ползи за този, който ползва оловно-киселинни батерии.

Развитието изискваше време, за да се докаже резултатът от технологията ни. Вече пет години минаха и резултатът е неоспорим и е на лице. Занапред ще е по-лесно.