ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина IX, брой 6, 2017

Цифров индикатор на къси съединения с измервателни функции

Цифров индикатор на къси съединения с измервателни функции

Ключът към ефективното използване на енергийните източници е в детайлното познаване на състоянието на собствената електрическа мрежа. Най-точна информация от мрежата се получава чрез използване т.нар. smart устройства, които осигуряват прозрачност на данните, несравнима с други познати до сега методи. SIEMENS предлага цялостно решение за мониторинг на мрежата, качеството на електрическата енергия, откриване на дефекти, изключително точно измерване на фазни величини и съответното програмно осигуряване.

SICAM FCM (Feeder Condition Monitor) е индикатор на к.с. и з.с. с отчитане на посоката, който използва сензори в съответствие на IEC 60044-7 /-8. Това позволява измерване с висока прецизност, без калибриране или промени на основните променливи. Като опция SICAM FCM може да бъде свързан чрез капацитивен делител на напрежение, позволяващ откриване на дефекти в кабелната мрежа във връзка с целите за ефективност на разходите.

SICAM FCM позволява прецизна и бърза локализация на фазни и земни повреди. Той е подходящ за мрежи с директно заземена, изолирана и компенсирана неутрала и дава възможност за възстановяване на захранването за минути или секунди (в зависимост от основното оборудване) при минимални загуби. SICAM FCM непрекъснато измерва всички електрически величини, необходими за оперативен мениджмънт и за планиране на инвестираните ресурси при развитие на мрежата - RMS стойности на фазни напрежения и токове, ток на нулева последователност, честота, cos(), активна и реактивна мощност, пълна мощност, минимални и максимални стойности за различни периоди от време. Устройството разполага с дисплей, 4 функционални бутона, цифрови изходи и LED-индикация. Захранването му е 230VAC, 24-110VDC или батерийно, с живот на батерията повече от 15 години.