ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина IX, брой 4, 2017

Предлагаме ключови иновации за модернизация на енергетикатаПредлагаме ключови иновации за модернизация на енергетиката

Какви са очакванията Ви за развитието на енергийния сектор през тази и следващите години и с какви предизвикателства е свързано това развитие? През тази и следващ ...

Адиабатното охлаждане е перспективен метод в енергетикатаАдиабатното охлаждане е перспективен метод в енергетиката

Бихте ли представили накратко фирма Зи Зи – Зеленченко? Фирмата е основана през 1991 година с основна дейност, доставка и монтаж на отоплителни и климатични инста ...

Бъдещето е в малките покривни и фасадни фотоволтаични системиБъдещето е в малките покривни и фасадни фотоволтаични системи

Уважаеми г-н Данаилов, в началото на нашия разговор, бихте ли разказали за последните новости около фирма Евродизайн Енерджи? През последната година цената на обо ...