ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина IX, брой 4, 2017

Предлагаме ключови иновации за модернизация на енергетиката

Разговор с г-н Станислав Михайлов, Управител на Делта Инструмент ООД

Предлагаме ключови иновации за модернизация на енергетиката

Какви са очакванията Ви за развитието на енергийния сектор през тази и следващите години и с какви предизвикателства е свързано това развитие?
През тази и следващите години очакваме сериозно раздвижване на енергийния сектор поради все по-належащата нужда от модернизиране и оптимизация на съществуващите мрежи и въобще по-ефективно производство и пренос на енергия. Качеството и надеждността ще станат ключови фактори.

В глобален план стремежът е към чиста енергия чрез предимно възобновяеми енергийни източници и все по-често се говори за енерго-независими домакинства. От друга страна електромобилите, осигуряващи транспорт с нулеви емисии, вече са реалност и изключително бързо ще се наложат като норма. Автомобили, които всеки ще може да зарежда директно от електрическата мрежа, например у дома си или на работа.

Тези напълно нови елементи променят коренно топологията на една електроразпределителна мрежа към предимно дистрибутирано и непредсказуемо генериране на енергия поради редица природни и социални фактори, както и още по-непредсказуема консумация от огромните количества превозни средства. Това поражда сериозни предизвикателства за балансирането на мрежите, обезопасяването им и осигуряването на достатъчно капацитет, за да се използват пълноценно енергийните пикове на едни места, генерираната енергия да се съхранява и да се пренасочва своевременно към други зони с недостиг на енергия.

Бихте ли разказали по-подробно за продуктите и услугите, които предлагате за нуждите на електроразпределителните мрежи?
Именно решения на споменатите нововъзникващи у нас проблеми предлагат нашите партньори от GMC Instruments и A. Eberle от Германия, които имат зад гърба си дългогодишен утвърден опит в създаването на апаратура за тестване, мониторинг, анализ и оптимизация на електроразпределителни мрежи, трансформатори и електроцентрали.

Фирма A. Eberle отдавна се е доказала в световен мащаб с автоматични регулатори на напрежение за високоволтови трансформатори, регулатори на Петерсонови бобини и цялостни системи за мониторинг на трансформатори.

Отскоро добавят към тази гама ново поколение автоматични стабилизатори за мрежи ниско напрежение - LVRSys, които в комбинация с разпределителни трансформатори ефективно, гъвкаво и икономично да оптимизират капацитета на електроразпределителните мрежи дори в най-крайните им точки, като спестяват изграждането на допълнителни трафопостове.

Не на последно място A. Eberle предоставя висок клас както фиксирани, така и преносими анализатори на мрежи и качество на мощността с възможност за всякакви модерни интефейси за комуникация в реално време. Така те предлагат цялостни решения както за мониторинг, тест и анализ на мрежи с цел оптимизация, така и самите регулатори, участващи в оптимизацията.

Фирма GMC Instruments, състояща се от Gossen Metrawatt и Camille Bauer, са доказани лидери на Европейския пазар в областта на измервания на параметри на електрически сигнали, анализ на електрически мрежи и изграждане на системи за мониторинг и контрол. Те също предлагат фиксирани и преносими тестери, анализатори на мрежи и качество на мощността, голяма част от които са с възможност за лесно включване към модерна софтуерна платформа за мониторинг с отдалечен достъп. Софтуерната им платформа е икономична и изключително гъвкава, поради модулната си структура. Отскоро предлагат и ново поколение устройства за измерване на електрически сигнали в нисковолтови мрежи, които могат да се закачат по прекъсвачите във вече изградени ел. табла, и да предоставят модерен начин за мониторинг без да заемат допълнително място – серията EnergySens.

С подобни иновации се надяваме да сме ключова фигура в модернизацията на нашата енергетика.