ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина IX, брой 4, 2017

Бъдещето е в малките покривни и фасадни фотоволтаични системи

Разговор с г-н Красимир Данаилов, Управител на фирма Евродизайн Енерджи ООД

Бъдещето е в малките покривни и фасадни фотоволтаични системи

Уважаеми г-н Данаилов, в началото на нашия разговор, бихте ли разказали за последните новости около фирма Евродизайн Енерджи?
През последната година цената на оборудването за изграждане на фотоволтаична централа поевтиня. Отново започнахме да проектираме и да изграждаме фотоволтаични системи за продажба на произведеното електричество. Това са главно 30кWp системи, разположени върху покриви на присъединени към електроразпределителната мрежа. В момента изкупната цена е около 0,21лв/kWh. Има и около 15% допълнителни разходи по такси и удръжки върху произведеното електричество. Но с поевтиняването на оборудването, разчетите показват, че 30kWp централа може да се изплати за около 8 години. Това е добра доходност на фона на лихвите по банковите депозити.

Бихте ли се спрели и на някои конкретни проекти, реализирани от фирма Евродизайн Енерджи? С какви предизвикателства сте се сблъсквали и какви са реално постигнатите резултати?
Освен системите, които са свързани с електрическата мрежа, ние предлагаме и продукти за автономни системи. Това са системи, които осигуряват електричество на места, където няма достъп до електрическата мрежа – хижи, сглобяеми къщи, фургони, ферми, пчелини, каравани и кемпери. Има случаи, когато такива системи са единствения начин за захранване с електричество на отдалечените обекти.

Един от последните ни проекти е 30kWp фотоволтаична инсталация, при която енергията на слънцето се използва за собствени нужди на производствена сграда. Произведеното електричеството се използва в рамките на сградата и не се връща в електрическата мрежа. Енергията се консумира веднага и не се запасява в акумулатори. Когато произведената електроенергия не е достатъчна за покриване на текущата консумация на сградата, разликата автоматично се допълва от мрежата на електроразпределителното дружество. Инсталацията се състои от 120 броя 260Wp фотоволтаични панели Sharp, два 15kVA инвертора и контролер, който следи консумацията на сградата и управлява мощността на инверторите. Очаква се за една година тази система да произвежда около 40000kWh електричество.

Относно предизвикателствата – проектирането и изграждането са най-малкия проблем. Големият проблем е администрацията и документацията. Трябва да се заредиш с търпение и нерви докато стигнеш до етапа да издадеш първата фактура за произведеното електричество. Но после е лесно – слънцето грее, сградата ти е електроцентрала.

В заключение, какви са Вашите следващи стъпки в стремежа Ви за развитие?
Голямо внимание обръщаме на сградите, в които има голямо потребление на електроенергия. Би било добре собствениците им да мислят в посока изграждане на фотоволтаична електроцентрала за собствени нужди. При такива системи електроенергията, която е произведена от слънцето може да се консумира веднага и то в мястото на производство. По този начин се намалява от сметката за електричество. Енергията не се запасява в акумулатори. Подходящи за целта са офис сградите, шивашките цехове, цехове за производство на пелети, хладилни камери и други обекти с голямо потребление на електричество. В зависимост от инвестицията и консумацията на сградата, подобна система се изплаща за няколко години.

Освен че произвеждат електроенергия, фотоволтаичните покривни системи предпазват покрива от слънчевите лъчи – разходите за охлаждане на сградата намаляват. Вярвам, че бъдещето е в малките покривни и фасадни фотоволтаични системи, които реално помагат за енергийната ефективност. Вече на никои не му правят впечатление монтираните климатици или колектори за топла вода по покривите и фасадите. Но фотоволтаичните покриви са единици. Нашия стремеж е това да се промени и работим в тази посока с евтини решения и индивидуален подход към всеки клиент.