ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина IX, брой 4, 2017

Адиабатното охлаждане е перспективен метод в енергетиката

Разговор с г-н Владимир Зеленченко, Управител на Зи Зи – Зеленченко ЕООД

Адиабатното охлаждане е перспективен метод в енергетиката

Бихте ли представили накратко фирма Зи Зи – Зеленченко?
Фирмата е основана през 1991 година с основна дейност, доставка и монтаж на отоплителни и климатични инсталации. През годините развивахме паралелно и монтажната и търговската дейност, а през 2006 година станахме представител за България на адиабатните охладители Breezair, към които искам да насоча вниманието Ви.

Бихте ли разказали по-подробно за тези продуктити?
Гамата на продуктите, които предлагаме е огромна, котли на всякакви видове горива, радиатори, тръби, слънчеви колектори, помпи, спирателна арматура и други. Но това, което е сравнително малко познато и интересно за енергийния сектор в България е адиабатното охлаждане. Охладителите от този тип представляват вентилатори с голям дебит, които са обградени от специални филтри, които се омокрят с вода. Топлия въздух преминава през тях, изпарявайки голямо количество вода, вследствие на което температурата му се понижава с 10 до 20 градуса.

Какви са предимствата на този тип охлаждане, пред познатите ни климатични системи?
Сред основните предимства на този метод, на първо място бих откроил високата енергийна ефективност. При него имаме мобилен охладител, който има консумация на енергия само 150W, а може да охлади помещение с площ до 50m2, с дебит на охладения въздух от 6000m3/h. По този начин в помещението също така се вкарва на 100% свеж въздух, без рециркулация.

Системите имат възможност за работа при отворени врати и прозорци, без това да се отразява на ефективността и консумацията на енергия. Възможно е да бъдат използвани за охлаждане на открити площи, за изграждане на зоново охлаждане, както и за премахване на нежелани миризми и вредни газове.

Къде най-често намира приложение този метод на охлаждане?
Адиабатното охлаждане е най-подходящо при помещения с големи обеми, производства, които имат голямо отделяне на топлина и/или вредни газове, където конвенционалното охлаждане е невъзможно или твърде скъпо. Такива инсталации сме правили в заводи за производство на пластмасови изделия, за санитарен фаянс, заваръчни цехове, консервни фабрики, открити и закрити части на заведения и други. В световен мащаб нашите партньори могат да предоставят референции от успешни инсталации в множество заводи на големи компании като Coca Cola, GM, Heineken, Mac Donalds, както и в големи магазини, складове, киносалони, училища и други.

Друго интересно приложение е охлаждането на животновъдни ферми като опита показва, че при използването на нашите охладители смъртността през летните месеци намалява, а добива на месо, яйца и мляко се увеличава. Практически адиабатните охладители са приложими почти навсякъде, а в някои случаи са единственото възможно решение.

В заключение, бихте ли посочили примери за използване на адиабатното охлаждане, у нас или в чужбина?
Един интересен пример е един от първите ни обекти в България, във фабрика за производство на полиетиленово фолио имаше температури достигащи до 50 градуса в някои части на сградата, и то при външна температура от около 30-35 градуса. Тогава собственика на завода реши, че не иска охлаждане на цялата сграда, чиято площ беше около 3000m2 и височина около 10m, но в същото време при тези високи температури, електрониката на някои машини отказваше и производството трябваше да спира. Там направихме зоново охлаждане в зоната на електрониката и проблемите бяха решени. Друг интересен пример е открит щанд за продажба на козметика в Несебър, където утежняващ фактор е близостта до морето (плажа е на стотина метра), което предполага повишена влажност на въздуха, но дори при тези условия охлаждането беше успешно и клиентите останаха много доволни.