ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина VIII, брой 2, 2016

Съсредоточили сме усилия в производството на температурни сензори

Разговор с г-н Красимир Тодоров, Управител на Накра ЕООД

Съсредоточили сме усилия в производството на температурни сензори

В началото, бихте ли представили накратко фирма НАКРА и нейното развитие?
Фирма НАКРА е основана през 1990г. в Раднево - сърцето на енергийния комплекс Марица-Изток. Работим в областта на промишлената автоматика и технологичните измервания, като от десетина години сме съсредоточили усилия в производството на температурни сензори. Технологичната ни база се намира в южния край на града, а от няколко години също там работи и Хотел НАКРА с капацитет 50 легла.

Докато през 90-те години внасяхме термодвойки и термосъпротивления от Украйна и Русия, то сега разполагаме с широка гама температурни сензори, изработени по европейските стандарти и осигуряващи пълна взаимозаменяемост със западните и руски сензори. А възможността да изработим сензори по чертежи на клиента ни осигурява предимство пред нашите български и чуждестранни конкуренти.

В продължение на това, какви контролно измервателните прибори предлагате?
Температурните измервания са основна част от технологичните измервания, за това и сме свидетели на бурното им развитие през последните десет години. Можем да кажем, че почти изчезнаха от употреба руските стандарти за термосъпротивления Рt46 и Cu53, както и стандарта Хромел-Копел за термодвойки. А огромният процент от температурни измервания вече се прави с термосъпротивления тип Pt100 ( от -50°С до 400°С, теоретично до 800°С) и термодвойки тип К (от 300°С до 1000°С, теоретично до 1200°С). За това и нашият съвет към колегите, които поддържат системи за температурен контрол, е при възможност да преминават към използването на тези два стандарта.

Друго технологично решение, което ние предлагаме, са температурните измервания с мантелни термодвойки. Фирмата ни усвои производството по мантелната технология преди 3г. и от тогава тези сензори заемат значителна част от нашия оборот. Със своята гъвкавост и механична издръжливост мантелните термодвойки намират широко приложение в промишлеността на места, където има затруднен праволинеен достъп до желаната точка на измерване, както и при преминаването на сравнително дълги участъци с висока температура на околната среда (над 250°С).

Бихте ли посочили и примери от Вашата практика за интересни технически решения?
Класически пример за използване на мантелни термодвойки са температурните измервания в така наречената „Топла кутия“ на котлите в електроцентралите на Марица-Изток. Там, на един котел, фирмата ни е монтирала над 50 броя мантелни термо-двойки за измерване температурата на метала на топлообменните тръби в горната част на котела. Голямо е и приложението в леярската промишленост и при производството на матрици. Особено добро решение се оказа измерването на течен алуминий (720°С) с мантелна термодвойка тип К. По задание на френската фирма Монтюпе разработихме система за температурен контрол на подготвения за отливане течен алуминий във фирмата, а проведените изпитания на нашите термодвойки в реална среда в завода на фирмата в Русе показаха отлични резултати, идентични с тези на използваните френски мантелни термодвойки.

Диаметрите на тези термодвойки, които ние предлагаме, са от 1.5, 3, 6 и 8mm с дължини от 2 - 3 метра до 35 - 40 метра.

В заключение, как бихте коментирали съвременните тенденции при КИПиА оборудването?
Трудно е да се обобщят тенденциите в развитието на оборудването за промишлена автоматика, но със сигурност може да се каже, че макар и бавно се върви към унификация. Но пък това води до отпор от фирмите производители, искащи да запазят своите търговски интереси и марки. Все още се среща оборудване със сензори, които са черна кутия, без обозначение на стандарт и параметри. По този начин, ползвайки едно голямо изделие, вие се превръщате във вечен клиент на фирмата производител, която умишлено не дава никаква информация. Жалко е, че и в сериозната промишлена автоматика се използват търговски похвати, известни като ”зарядно за мобилен телефон”, т.е различия в конструкцията и параметрите, с нищо необосновани технически, освен с това, да запазят високата цена на отделния производител.

За щастие друга една тенденция - евтините китайски сензори, бавно намалява своя пазарен дял. Колегите отдавна се научиха да разпознават очакващите ги проблеми при използването им. Без да подценяваме качествените технически решения и продукти идващи от Изток.

По информация от западна изследователска агенция, годишният световен пазар на температурни сензори се изчислява на около 3 милиарда долара. И ние, българските производители, ще продължаваме да се борим за нашата си малка част от него.