ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина VIII, брой 2, 2016

Новости от Weiss на изложението Save the Planet

Новости от Weiss на изложението Save the Planet

Фирма Weiss ще вземе участие на изложението Save the Planet, което ще се проведе от 5 до 7 април в Интер Експо Център в София. На щанда на компанията посетителите ще могат да се запознаят с две от нейните последни новости. Това са генераторът за топъл въздух и решението за изгаряне на утайки от отпадъци от градски сметища, предназначени да отговорят на търсенето на клиентите. Компанията Weiss е позната у нас с възможностите си за изграждане на енергийни централи с мощности от 1 до 30MW. Централният офис на фирмата се намира в Дания, а модерната новопостроена производствена база - в полския град Островиец.

Експорт мениджърът на Weiss, г-н Бо Йохансен, сподели, че компанията вижда постоянно увеличение на нуждите от горещ въздух, необходим за сушилните процеси в сферата на селското стопанства и торовата индустрия. Затова фирмата предлага решение за производство на горещ въздух, чрез изгаряне на биомаса, например слама. Произведеният от инсталацията горещ въздух е с температура между 350 и 500°C и е подходящ за директно използване, например в ротационни сушилни. Предимство на генераторът на Weiss е производството на топлия въздух във вид на чист газ и емисии в рамките на европейските норми.

В световен мащаб се повишават също и изискванията за намаляване вредното въздействие върху околната среда от градските сметища. В отговор на това фирма Weiss предлага решение за изгаряне на утайки в чист вид, смесени с биомаса или с индустриални или битови отпадъци. Използваната за това технология се базира на предварително дехидратирана утайка с водно съдържание под 20% и разбира се отговаря на всички европейски нормативни изисквания. Отделената енергия може да се използва за загряване на топла вода, производство на пара или за захранване на когенерационна инсталация.