ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина VIII, брой 2, 2016

ИПО представя най-нова серия дизелови генератори Cummins Power Generation – QSK95

ИПО представя най-нова серия дизелови генератори Cummins Power Generation – QSK95

От Cummins Power Generation обявиха пускането на пазара на своята най-нова серия дизелови генератори – QSK95. С лансирането на новите високомощностни агрегати, американския производител надгражда върху реализираните до момента технологични иновации на дизеловите генератори. Новите QSK95 комбинират високата мощност, стигаща до 3.5MW, с най-икономичната в класа си консумация на гориво и заемана площ, при минимално влияние върху околната среда. Същевременно продуктът демонстрира дълги интервали между обслужвания при високи нива на надеждност през целия жизнен цикъл на системата. С тези показатели новата серия агрегати намират широко приложение в аварийното, резервно и основно захранване за широк спектър от приложения – болници, логистични центрове, центрове за данни (data centers), промишлено производство, телекомуникации, банки и т.н.

В края на 2015 серията QSK95 бе избрана за Продукт на Годината от читателите на Consulting–Specifying Engineer (CSE – Консултант инженер). CSE е едно от най-авторитетните специализирани инженерни публикации в секторите отопление и вентилация, пожарна безопасност, електрически и водопроводни инсталации, с повече от 46000 копия разпространявани годишно в глобален мащаб. Провеждан вече 11 години, конкурсът Продукт на Годината, посочва ежегодния избор на читателите, отличаващ иновативните продукти в сектора. Признанието на читателите на CSE се дължи най-вече на повечето мощност, генерирана от серията QSK95 в по-малко пространство и с по-малко гориво, както и на постоянна мощност, пригодена за специалните изисквания на центровете за данни.

В основата на генераторите от серията QSK95 е устойчивият бързооборотен 16 цилиндров двигател QSK95 – най-актуалната иновация в технологията на дизеловите двигатели Cummins. Със своята мощност до 3.5 MW двигателят е проектиран специално за приложението му в дизелови генератори. Той постига висока оперативна ефективност, без това да се отразява на изискваната висока мощност.

Агрегатите от новата серия са проектирани да постигат ефикасно съотношение на заеманата от машината площ за киловат произведена мощност. Това означава, че въпреки изискваните високи мощности, необходимото пространство в предназначеното помещение за инсталация ще бъде по-малко.

Един от най-добрите начини да се намалят оперативните разходи при продължителна работа в приложения за основно захранване е намаляването на разхода на гориво. Това прави икономичността в разхода на гориво основен приоритет при проектирането дизеловите генератори от новата серия.

В приложенията за резервно захранване, серията QSK95 е проектирана да поеме целия товар (100% мощност) за по-малко от 10 секунди. В случай на прекъсване на основното захранване, това гарантира, че необходимата критична мощност за съответното съоръжение или сграда ще бъде обезпечена.

Постоянната мощност на серията QSK95 е пригодена за специалните изисквания на центровете за данни (data centers). С тази серия, Cummins покрива специфичните изисквания на центровете за данни с новата си концепция Data Center Continuous (DCC) Rating. Така Cummins Power Generation успява да премахне лимита на работни часове на системата, осигурявайки на оператора надеждност и оперативна гъвкавост.