ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина VIII, брой 2, 2016

Професионално управление на вятърните паркове - максимална защита на инвестицията

Професионално управление на вятърните паркове - максимална защита на инвестицията

Специфичното състояние на българската енергетика в последните години, изправи ВЕИ производителите в България пред редица предизвикателства и наложи необходимост от все по-адекватни и интелигенти решения изискващи специфични познания, за да могат инвестициите им да бъдат максимално защитени.

Лонг Ман Холдинг, посредством двете си основни компании Лонг Ман и Ей Би Си Уинд Фарм, насочи усилията си към предлагане на услуги, с които максимално да обхванат нуждите на ВЕИ производителите. Във времето Лонг Ман и Ей Би Си Уинд Фарм се откроиха като единствения български независим доставчик на икономически, технически и технологични решения и услуги във вятърната енергетика в България.

Пионери в проектирането, строителството и управлението на вятърни паркове в България, Ей Би Си Уинд Фарм и Лонг Ман разширяват обхвата си в съответствие със завишаващите се нужди и изисквания към ВЕИ производителите. Веднъж монтирани и пуснати в експлоатация, вятърните паркове трябва да бъдат наблюдавани и обслужвани редовно и професионално, за да оперират по най-ефективния начин. Ей Би Си Уинд Фарм сертифицирана по ИСУ стандарта в „Изграждане и поддържане на вятърни паркове“ разработи три сервизни пакета, така че клиентите сами да подберат обхвата на услугите, от които се нуждаят, компанията непрестанно инвестира в модернизация на сервизната си база, увеличава наличността от резервни части от различни производители, оборудване и механизация. Обслужваща вятърни паркове с обща мощност повече от 100 МW, Ей Би Си Уинд Фарм има опит в работата с различни видове турбини като Vestas, Nordtank, Nordex, Powerwind, Micon, др. и поддържа технически екипи, с готовност за реакция 24/7 за парковете, които обслужва. Собственици на паркове с обща мощност повече от 50 MW се възползваха от над 10-годишния опит на Лонг Ман в администрирането и управлението на вятърните паркове, за което компанията притежава сертификат за “Проектиране и администриране на вятърни паркове”. В крак с либерализацията в енергетиката и случващото се на електроенергийния пазар, Лонг Ман оформи пакет от дейности, които предлага на производителите, в случай, че желаят да се възползват от възможността да продават на свободния пазар на електроенергия в България (повече на www.longman-bg.com). Излизането на свободен пазар доведе до необходимост от ежедневно прогнозиране на производството на ел.енергия като в тази връзка Лонг Ман ООД oсигурява компания, специализирана в прогнозиране на производството на електрическа енергия от вятърни електроцентрали. Като търсен консултант при продажба и придобиване на вятърни паркове, компанията предлага пълно одитиране на проектите за вятърни паркове, детайлен анализ на реализацията на изградения вече вятърен парк и неговата експлоатация.

В условията на динамичния и бързо променящ се енергиен пазар в България, Лонг Ман Холдинг се стреми да отговаря на нуждите на този пазар, като предлага на клиентите си широк набор от услуги в административното и техническо управление на вятърните паркове, вярвайки че професионалната и пълноценна грижа ще защити максимално добре всяка направена инвестиция.Лонг Ман Холдинг

Варна 9005, Варна 9005, ЖК Чайка, бл.196, ет.2, оф.3
тел.:052/ 622650
факс:052/ 622650