ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина VIII, брой 2, 2016

50 години опит в трансформаторните масла

Shell доставя трансформаторни масла по целия свят и марката масла Shell Diala се използва в десетки хиляди инсталации, включително в атомни електроцентрали и някои от най-съвременните високо-волтажни системи. Shell поддържа тесни взаимоотношения с всички производители на оборудване, разработвайки своите продукти в сътрудничество с тях. В последните години Shell съсредоточи своите усилия към нарастващите предизвикателства в сектора – волтажът се увеличава, размерът на трансформаторите намалява, а в същото време от тях се очаква да имат по-дълъг живот и да са по-надеждни при експлоатация.Трансформаторни масла за 21ви век
GTL (gas-to-liquid) технологията на Shell позволява производството на висококачествени трансформаторни масла от природен газ. Тези масла имат по-еднородна структура и осигуряват по-надеждна работа, сравнено с маслата, произведени чрез суров петрол.

Този тип масла са произведени от базови масла от новия Pearl GTL завод на Shell в Катар. Този завод е резултат от 35 години изследователска дейност и е най-големият източник на GTL продукти в света: капацитетът му е еквивалентът в масло на 260 000 барела на ден, като произвежда дизелово и авиационно гориво, ценни химични суровини, висококачествени базови масла за смазочни продукти и процесни масла. Shell притежава повече от 3500 патента, покриващи всички фази на Pearl GTL технологията, чрез която се извличат базови масла и други суровини от природен газ.

SHELL DIALA S4 ZX-I: първокласно инхибирано електроизолационно масло
Shell Diala S4 ZX-I е новото електроизолационно масло на Shell, предназначено да отговори на предизвикателствата на най-новите силови трансформатори. Shell Diala S4 ZX-I се произвежда от базови масла по “GTL” технология с нула сярно съдържание и отговаря на утвърдените и нововъведените критерии за корозия на мед.- Удължен експлоатационен период:
Shell Diala S4 ZX-I е напълно инхибирано масло с много висока окислителна стабилност, дълъг живот и срок на експлоатация. Подходящо е за употреба при тежко натоварени условия.

- Защита на трансформатора:
Shell Diala S4 ZX-I се произвежда от суровина с нула съдържание на сяра, което го прави вътрешно некорозивно към медните елементи и не се нуждае от допълнителен корозивен пасиватор. Покрива критериите на всички установени стандартни тестове за корозионна агресивност спрямо мед, а именно: DIN 51353 (тест със сребърна пластинка), ASTM D1275, а също и най-новите и по-строги тестове: IEC 62535 и ASTM D1275B.

- Ефективност на системата:
Маслото притежава много добри нискотемпературни свойства, благодарение на което се постига правилен топлообмен в трансформатора, дори при ниски стартови температури. Shell Diala S4ZX-I е изсушена и обработена за постигане на ниско влагосъдържание и запазване на високопробивно напрежение на мястото на доставка. Това позволява да се използва в много приложения без допълнителна обработка.

Shell Diala GTL може да се долива към нафтенови трансформаторни масла. В действителност добавянето на Diala GTL към нафтеновите трансформаторни масла подобрява техните експлоатационни характеристики.ОРБИКО БЪЛГАРИЯ

София 1592, ул. Източна
тангента 161
тел.:02/ 4024936
факс:02/ 4024988