ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина VIII, брой 1, 2016

Пуснахме в експлоатация уникален, изцяло нов багер в Мини Марица Изток

Разговор с г-н Павел Цеснек, Изпълнителен Директор на NOEN а.s.

Пуснахме в експлоатация уникален, изцяло нов багер в Мини Марица Изток

В началото на нашия раговор, бихте ли представили накратко фирма NOEN на читателите на списание Енергия?
NOEN е холдингова инженерингова компания, една от най-големите в Чехия. Тя е основана през 1997г. и към момента включва шест основни фирми. Компанията се развива основно в сферата на добивната индустрия, като дейността и обхваща специфичните за тази област проектиране, електрооборудване, автоматика и други. Инженерите, работещи в холдинга са специализирани за работа по рудниците, по сероочистващи инсталации, както и по други специфични технологии.

Само в областта на добивната технология при нас работят около 100 инженери. Това направление включва багери, задвижни станции, насипообразуватели и други съоръжения. Осъществяваме проекти и доставки в 15 различни държави. Основен наш клиент в Чехия е ЧЕЗ, а един от важните ни клиенти в чужбина са българските Мини Марица Изток.

В продължение на това, какъв е опитът на компанията в изграждането на съоръжения за добив на открито?

Ще започна с това, че през деветдесетте години, по време на приватизацията на индустриалните предприятия в Чехия бяха затворени наведнъж множество големи заводи. В този момент много опитни специалисти бяха освободени и благодарение на това беше създадена NOEN. С голямото ноу-хау на тези специалисти, ние първоначално започнахме да правим рехабилитация на багери, а след това да проектираме и изграждаме нови.

Преди 4 години пуснахме в експлоатация огромен нов роторен багер в Чехия с проектен капацитет почти 6000 кубика, тежащ 4900 тона. Това е уникално съоръжение, чието откриване беше уважено от Президента на Чешката Република. Освен при роторните багери имаме също и сериозен опит при транспортните ленти, насипобразувателите и редица други съоръжения.

В продължение на това, бихте ли разказали повече за проекта в Мини Марица Изток?
В Мини Марица Изток изградихме изцяло нов багер с проектен капацитет от 1300 кубика на час. Това е първият нов компактен багер, доставян под ключ от чешко предприятие в чужбина след 1989г. Поради това проектът беше от изключителна важност за нас. Разчитахме на натрупания в компанията опит и на нашите инженери, които са най-добрите в областта на производството на багери, насипобразуватели, транспортни ленти и други.

Багерът, които изградихме в България е уникален, защото към него имаше поставени изисквания за много специфично налягане върху терена от 0,065MPa. Това е така, защото той ще работи върху все още много мек насип, положен преди 20-30 години, и разбира се - не трябва да потъва. Преди три години нашето предложение беше избрано, в конкуренция с немски и полски фирми, след което направихме един много хубав, модерен багер, който отговаря на тези условия.

Трябва да се отбележат още две неща. Нашият багер беше оценен със златен медал на Есенния панаир в Пловдив в края на септември 2015г., благодарение на ексклузивните си параметри, правещи го единствен в света. Второто, много важно нещо е, че багерът беше проектиран, изработен и пуснат в експлоатация само за 12 месеца, изключително кратък срок, наложен от добивната технология в Мини Марица Изток.

Към проекта имаше сериозно внимание от страна на държавни служители и политици. В официалното откриване участваха Българският Зам. министър на Енергетиката г-н Жечо Станков, чешкият Зам. министър на промишлеността Иржи Колиба, нашият посланик в България Н.Пр. Душан Щраух, представители на ръководството на БЕХ, Мини Марица Изток и NOEN. Това голямо уважение се дължи не толкова на мащабите на проекта, колкото на неговата специфика. Затова всички дойдоха да видят нашия багер на живо.

Как бихте коментирали работата с българските специалисти по време на проекта?
По време на проекта имахме много работни дискусии. Ние предлагахме проектни решения, после взаимно ги обсъждахме с българските инженери от страна на Мини Марица Изток, които подхождаха към нашите решения отговорно и конструктивно. В крайна сметка се получаваха решения, отговарящи на изискванията и всички специфични нюанси, харесващи се на българската страна. Хубаво беше да имаме срещу себе си такива ерудирани специалисти.

Така например българските колеги много ни помогнаха с идеи как да бъдат направени кофите. В България материалът е по-леплив, за разлика от този в Чехия, които е по-абразивен и твърд. Местните специалисти направиха консултации и проби за да се види дали материалът ще залепва по кофите. В крайна сметка беше постигнат много добър резултат.

Това добро взаимодействие ни даде възможност да предадем на нашите български клиенти и потребители цялостно ноу-хау, така че след въвеждане в експлоатация те да могат лесно и безпроблемно да работят и обслужват багера. Опитахме се да ги обучим възможно най-добре да се справят с тази сложна система за управление, за да имат минимална нужда от помощ в бъдеще. Политиката на фирмата ни е клиентите да са независими от нас, защото когато правим доставки в чужбина, ние не можем да ходим и да решаваме на място всеки възникнал проблем. Обратното, искаме хората на място да са самостоятелни и сами да се справят с всичко, а ние да се намесваме само при изключителни случаи.

Споменахте за нови технологични решения, които сте направили специално за този багер. Бихте ли разказали повече за тях?
Нови технологични решения разбира се има. Първоначално всички изисквания бяха поставени в тръжната документация от възложителя. Той има много добри специалисти, които точно знаят кое е най-доброто за тях и кое не. При изграждането на багера ние, разбира се, сме се съобразили с всички тези изисквания, като допълнително сме ги надградили с опита, които имаме. Използвали сме решения, приложени при големия багер в Чехия, за който споменах преди малко. Неговата 4 годишна експлоатация показа качеството на нашите иновации и одобрението им от страна на потребителите.

В новия багер в Мини Марица Изток има заложени много нови и модерни технологии. Те обхващат всички негови елементи – конструкцията, регулируемото задвижване, системите за управление и т.н. Наши субдоставчици в Чехия, наследници на бившето предприятие Шкода, направиха уникален редуктор точно за този багер. Инсталирали сме честотни преобразуватели, които перфектно регулират движението, завъртането и др., така че да няма голям натиск върху съоръжението и лентите. Въпреки, че за видео наблюдение в проекта бяха заложени само 5 камери, ние инсталирахме 9, с цел да осигурим отлична видимост и безопасност на оператора на багера.

По време на 72-часовите проби удовлетворихме всички изисквания, които специалистите от Мини Марица Изток очакваха. Те оцениха също и някои, на пръв поглед, дребни детайли, които обаче са модерни и намаляват възможностите за неприятности. Такава е например инсталираната GPS-система, позволяваща on-line точно да се следи къде и как в момента копае багера. Безжичната комуникационна връзка дава възможност в диспечерския пункт да се следи работата на багера в реално време и мениджърите винаги да разполагат с информация за неговото състояние, придвижване и всички друг параметри, от които се интересуват.

След края на проекта, каква е равносметката, която правите? Какво ви даде работата тук, в България?
Излизайки да работим в чужбина за нас беше ясно, че се срещаме с друга среда и друг манталитет на работа, към който трябва да се приспособим. Очакванията ни да срещнем тук добри специалисти и приятелски настроени хора се оправдаха и това много ни помогна. Помогна ни също и традицията, която Чехия има в българската енергетика. Тя е не само в областта на мините, а и в доставеното преди повече от 50 години чешко оборудване за ТЕЦ Пловдив Север, ТЕЦ София Изток (преди ТЕЦ Трайчо Костов), ТЕЦ Перник, ТЕЦ Русе и т.н., оборудване, което и до сега работи добре.

От друга страна ние сме славянски народи и имаме подобен език и манталитет. В България има доста специалисти, завършили в миналото чешки технически университети. Това беше много полезно за нас, защото от една страна те знаят чешки език, а от друга – познават нашите технологии. С тях се работи много добре, защото те знаят какво можем да им предложим, за да изпълним техните очаквания. Тук намерихме също и перфектни потенциални партньори, с които да продължим съвместното сътрудничество. В този смисъл натрупаният опит в България е огромен.

В заключение, какви планове имате за разширяване в бъдеще?
Нашата компания вижда потенциал за развитие в областта на рехабилитацията на руднични съоръжения. За първи път преди четири години направихме пълна рехабилитация на голям насипообразувател в рудник Шибов в Косово. Нашето желание е в България, а и на Балканите като цяло, да правим рехабилитации, нови доставки, консултации на партньорите и да сме тук не само за една година. Виждаме бъдеще в този регион и разчитаме на перфектни, сериозни и стабилни партньори.

България е една от стратегическите страни, в която NOEN има желание да развива своя бизнес. Затова и направихме офис в София. Планираме също да създадем сервизна база. Надяваме се нашето представителство в България да продължи да работи и с други, обекти, а не само с Мини Марица Изток. Имаме желание да работим с български партньори и по други нови проекти на територията на Балканския полуостров, където вече сме направили много активни крачки.