ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина VIII, брой 1, 2016

Gamesa насочва усилия към технологии за превантивна поддръжка

Gamesa насочва усилия към технологии за превантивна поддръжка

От Gamesa съобщиха, че заедно с CAF инвестират в технологичната компания NEM Solutions, с която ще продължат развитието на системите за превантивна поддръжка на ветрогенератони паркове. Разработената технология за събиране и анализ на данни Data mining дава широки възможности за оптимизиране работата на вятърните турбини чрез предвиждане на бъдещи инциденти. Освен в областта на вятърната енергия решенията са приложими и в други индустрии, като железопътния транспорт например.

Сделката е част от целите на Gamesa за развиване на услуги с добавена стойност в сферата на прогнозната поддръжка. Това е заложено в бизнес плана на компанията за периода 2015-2017 година, като включва засилване на ангажиментите на фирмата към най-съвременни технологии, както за повишаване производителността на турбините, така и за рационализиране процесите за тяхното поддръжане.

Посредством технологична платформа AURA, разработена от NEM Solutions, могат да бъдат събирани и обработвани огромно количество данни, генерирани от технологичното оборудването. Техният анализ позволява да се създаде математически модел, дефиниращ нормалните работни условия за всяко едно от наблюдаваните съоръжения. След това, въз основа на този модел се прогнозира бъдещата работа на всяка една вятърна турбина, като се прави точна и проактивна диагностика. На база заложения в системата изкуствен интелект, операторът се уведомява при всяка потенциална възможност за инцидент с оборудването. В конкретния случай на Gamesa системите, разработени от NEM Solutions, ще се използват 15.5 милиарда входни данни, генерирани и изпращани ежедневно от повече от 14500 турбини с обща мощност 20600MW. Всички те ще постъпват в центъра за дистанционно управление в испанския град Саригурен, грижещ се за превантивната поддръжка.