ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина VIII, брой 1, 2016

I/O системата на Wago 750 XTR с още по-широки възможности

I/O системата на Wago 750 XTR с още по-широки възможности

В сурови условия допълнителната климатизация и специалните компоненти за схемна защита повишават значително разходите за технологии за автоматизация. Не е така, обаче, с I/O системата на Wago 750 XTR. С общо дванадесет нови компоненти сега тя има още по-широка област на приложение, като например в системи за ВЕИ. Сред новите продукти изпъква компактният и мощен контролер PFC200 с Linux и възможност за мониторинг и управление в реално време. За серията 750 XTR той е достъпен в 2 модификации с различен брой комуникационни интерфейси. С PFC200 потребителите могат да разработват проекти както с инженеринговия софтуер e!Cockpit под CoDeSys 3, така и с Wago-I/O-Pro под CoDeSys2. При това и двата варианта на PFC200 са достъпни за серията 750 XTR като контролери за телеуправление, които освен IEC 60870-5-101, -103 и -104, IEC 61850, IEC 61400-25 поддържат и DNP3.

В допълнение към новите контролери клемата за измерване на трифазен ток разширява спектъра на приложение на I/O системата на Wago 750 XTR. За серията 750 XTR тя е достъпна в три варианта: за измерване с токови трансформатори с максимален измервателен ток от 1 A или 5A, както и за измерване с бобини на Роговски.

I/O системата Wago 750 XTR съчетава положителните характеристики на успешната I/O система на Wago с повишена издържливост срещу сурови условия на околната среда: екстремна устойчивост на температури от -40°C и +70°C, устойчивост на напрежения до 1kV (< 60V, клас VW1), устойчивост на смущения в електромагнитната съвместимост и устойчивост на вибрации до 5g са централните характеристики на XTR. Системата се отличава с ограничена заемана площ и максимално ниски разходи за енергия и поддръжка. Свързаната с това оптимизация на достъпността на съоръженията води до повишаване на производителността.