ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина VII, брой 7, 2015

Моделът Demand Response

Моделът „Отговор на търсенето на електроенергия“ (Demand Response или DR ) е международната модификация на тенденцията за нормална консумация от крайните потребители в от ...

Биогорива – разумната алтернатива Биогорива – разумната алтернатива

В световен мащаб нараства търсенето на изкопаеми горива, но в същото време тенденцията е за намаляване добива им, поради ограничените залежи и експлоатацията на все по-тр ...