ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина VII, брой 5, 2015

Съхранението на енергия e чисто решение за балансиране на енергийната система

Разговор с г-н Оливие Маркет, Изпълнителен директор на ЕЙ И ЕС България

Съхранението на енергия e чисто решение за балансиране на енергийната система

Оливие Маркет е изпълнителен директор на ЕЙ И ЕС България от януари 2015 година. Преди това е бил вицепрезидент Бизнес Развитие на ЕЙ И ЕС Доминиканска Република. Кариерата му в енергийния сектор започва през 1995 година във Френската компания Electricité de France (EDF), където той работи в продължение на 9 години преди да се присъедини към ЕЙ И ЕС Корпорация.
Преди преместването му в България, Оливие Маркет е бил мениджър Бизнес Развитие за ЕЙ И ЕС Америка, директор Бизнес Развитие ЕЙ И ЕС Сингапур и вицепрезидент Бизнес Развитие за ЕЙ И ЕС Бразилия и Доминиканска Република.
Г-н Маркет получава образованието си по Машинно Инженерство от Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris, Париж. Има Магистратура по Машинно Инженерство от Ей енд Ем Тексас и Магистратура по Бизнес Администрация (MBA) от Харвард.


Тази година AES работи по проект за взаимосвързана система за съхранение на енергия. Бихте ли разказали повече за този проект?
ЕЙ И ЕС е световен лидер в съхранението на енергия чрез батерии, което позволява на енергийните компании, енергийните пазари и предприемачите, разработващи възобновяеми енергийни източници да управляват проектите си през всички етапи – от идея до експлоатация, с пазарно доказано решение. Решенията за съхранение на енергия AdvancionTM увеличават стойността на съществуващата енергийна инфраструктура, подобряват гъвкавостта и надеждността на енергийната система и осигуряват на клиентите пълна алтернатива на традиционните върхови електроцентрали. ЕЙ И ЕС въведе в експлоатация първия си модерен проект за съхранение на електроенергия чрез батерии през 2008 година и днес оперира най-големия парк от активи за съхранение на енергия чрез батерии в света. Компанията работи с партньори от енергийния сектор и други клиенти, за да наложи предимствата на съвременните системи за съхранение по целия свят.

Към момента ЕЙ И ЕС има в експлоатация 86 мегавата взаимосвързани системи за съхранение на енергия чрез батерии, които се равняват на 172 мегавата гъвкав ресурс за производство и товар в САЩ и Чили и 520 мегавата в процес на строителство или напреднала фаза на развитие в световен мащаб.

Тази година ЕЙ И ЕС стартира два големи проекта за съхранение на енергия чрез батерии в Европа – в Холандия и Северна Ирландия. Холандският парк за съхранение на енергия по системата AdvancionTM на ЕЙ И ЕС ще осигурява 10 мегавата взаимосвързани системи за съхранение на енергия, които се равняват на 20 мегавата гъвкав ресурс общо за производство и товар. Проектът се очаква да влезе в експлоатация до края на 2015 година и ще спомогне за балансиране на производството и потреблението на електроенергия чрез осигуряване на резерв за първично регулиране на честотата от Холандия. Той ще подкрепя европейската електропреносна мрежа чрез оператора на електропреносната мрежа TenneT. Освен това проектът ще подобри електрозахранването в Европа, ще повиши ефективността на диспечирането на съществуващите производствени активи и ще увеличи възможностите за интегриране на възобновяеми енергийни източници в Европа.

Паркът за съхранение на енергия Килрут в Северна Ирландия също ще осигурява 10 мегавата взаимосвързани системи за съхранение на енергия, които се равняват на 20 мегавата гъвкав ресурс. Проектът се очаква да влезе в експлоатация до края на 2015 година. „Килрут“ ще спомогне за балансиране на търсенето и предлагането на електропреносната мрежа на остров чрез системен оператор SONI.

Решението Advancion на ЕЙ И ЕС е изградено с предварително одобрени батерийни технологии на най-добрите производители в своя клас и е резултат от осемгодишния пазарен опит на ЕЙ И ЕС в областта на модерните системи за съхранение на енергия и над 30-годишния опит на компанията в производството и разпространението на електроенергия по целия свят. Advancion е постоянно разполагаем ресурс, който не използва енергоносители и е проектиран с променлив мащаб, което позволява да бъде разширяван поетапно, в зависимост от бъдещите енергийни нужди.

В продължение на това каква е стратегията на компанията по отношение на системите за съхранение на енергия?
Електропреносните мрежи по целия свят, включително и тези в Европа, са подложени на сериозно предизвикателство. Традиционните, големи генератори, включително тези на базата на въглища и ядрена енергия, са износени и се заменят с по-непостоянни възобновяеми източници като вятъра и слънцето. Клиентите са по-активно ангажирани към задоволяване на собствените си енергийни нужди, включително със слънчеви и интелигентни мрежи. Предлагат се нови и скъпи електропроводи, защото старите системи често вече не са адекватни. Съхранението на енергия предлага чисто решение за много от тези проблеми и ЕЙ И ЕС възнамерява да направи своето решение Advancion широко достъпно.

Как виждате приложението на системите за съхранение на енергия в България?
Решенията за съхранение на енергия са показали, че са ефективен начин да се подпомогне балансът в електропреносните мрежи, особено когато, както е случаят в България, възобновяемите източници са важни и нарастващи като обем. Едно от големите предимства на Advancion е, че тя може да реагира за по-малко от секунда на нуждите на електроенергийната мрежа, като освобождава или комулира енергия, в зависимост от нуждите към момента. Това подобрява баланса на мрежата и помага на управлението на честотата.

В заключение, бихте ли споделили какви са следващите проекти, които работите?
През юли ЕЙ И ЕС представи своите приложения за съхранение на енергия на Министерство на енергетиката, представлявана от заместник-министър Николай Николов, на Енергийния системен Оператор, Българския Енергиен Холдинг, Националната електрическа компания и ТЕЦ Марица Изток 2. Вицепрезидентът на ЕЙ И ЕС за регион Европа Стийв Коруел обясни основните предимства, с които съхранението на енергия може да допринесе към управлението на мрежата в моменти на върхово потребление или високо предлагане, както и в областта на управлението на честотата. Експертите бяха много заинтересовани от решенията, които ЕЙ И ЕС представи и планираме да продължим дискусията в бъдеще, за да се определят условията за прилагането му в България.