ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина VII, брой 5, 2015

Положителна оценка за работата на блокове 5 и 6 на АЕЦ Козлодуй

Положителна оценка за работата на блокове 5 и 6 на АЕЦ Козлодуй

В края на юни в атомната електроцентрала в Козлодуй се проведе последваща партньорска проверка на Световната асоциация на ядрените оператори (WANO). Съгласно правилата на WANO тя се извършва приблизително 18 месеца след партньорската проверка в АЕЦ “Козлодуй” от края на 2013 година. Целта на мисията на Световната асоциация е да оцени степента на изпълнение на препоръките, отразени в официалния доклад на проверката от 2013 година, а също така и постигнатия от централата напредък за изминалия 18-месечен период.

При провеждането на последващите партньорски проверки се прилага същата методология, ориентирана към резултатите, която се използва и по време на основните проверки. Областите, наблюдавани от експертите на асоциацията WANO включваха организацията и администрацията, експлоатацията, ремонта, радиационната защита, експлоатационния опит, обучението и квалификацията, пожарната безопасност и аварийното планиране и готовност. На заключителната среща, проведена на 26 юни, ръководителят на мисията Ян Наньо (Slovenske Elektrarne, Словакия) представи предварителен доклад с резултатите от проверката. В своето изказване той заяви, че екипът на WANO оценява много високо извършеното до момента от атомната централа, а резултатите от проверката дават основание на АЕЦ “Козлодуй” да се гордее с постигнатото. Той изрази възхищението си от персонала на АЕЦ, който през дните на мисията е демонстрирал професионализъм и откритост в поведението си.

Заместник изпълнителният директор на АЕЦ “Козлодуй” Иван Андреев благодари на петимата експерти от WANO и на техните партньори от атомната централа за ползотворната работа. Той изтъкна, че атомната централа ще продължи да прилага най-новите стандарти в ядрената индустрия за да гарантира високо ниво на безопасност и надеждна експлоатация.