ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина VII, брой 1, 2015

Ние вярваме в Електрическата мобилност на България, работим за нея

Разговор с г-н Илия Левков, Председател на УС на ИКЕМ

Ние вярваме в Електрическата мобилност на България, работим за нея

Уважаеми г-н Левков, Индустриален клъстер Електромобили (ИКЕМ) ще си партнира с изложението за индустриална техника MachTech & InnoTech 2015. Какво провокира тази инициатива?
Електрическата мобилност да се обособи като самостоятелен нов бранш в българската икономика. ИКЕМ е национална браншова организация, единствена по рода си в сферата на електрическата мобилност. Акцентите на дейността са - защита интересите на членовете, индустриално и технологично развитие, промяна в нормативната база, висше и професионално образование и обучение, стандартизация, връзка с централната и местни власти, и др.

За четвърта поредна година участваме съвместно със своите членове в изложения на българската индустрия. Тази година участието е в рамките на Международното специализирано изложение MachTech & InnoTech 2015.

За ИКЕМ е чест, че като организация сме основен партньор на изложението и е признание и оценка за извършеното досега в областта Електрическа мобилност.

Традиционно ИКЕМ връчва в рамките на изложението своите ежегодни награди за принос в Електрическата Мобилност на България. Те са стимул и признание за членове и партньори, показали високи резултати в бранша.

Голямата награда за цялостен принос в Електрическа мобилност е умаленото копие на Кубратовият меч. Изборът на носителя на тази награда става след номинации на общността от цялата страна и се гласува от Управителния съвет на ИКЕМ. Тазгодишната церемония по награждаването ще се състои по време на изложението.

Традиционно наши официални гости са висши представители на централната власт, българските общини, гости от страната и чужбина.

Кои фирми ще бъдат представени на общия изложбен щанд? Кои са последните тенденции в електрическата мобилност?
Автомобилната промишленост на ЕС продължава да е един от неговите най-важни икономически сектори, който произвежда над 20 млн. превозни средства годишно и осигурява 2.3 млн. работни места в сектора и допълнително още 10 млн. работни места в свързани с него сектори. Генерирана е над 74 000 млн. EUR добавена стойност от продажбата на продукция за 255 000 млн. EUR. (4.4% от оборота в преработващата промишленост). Характерно за електромобилността, като нов сегмент на автомобилостроенето е, че технологиите, свързани с електрическото и хибридно задвижване изискват съвсем различен подход, производствено оборудване, ноу-хау, квалификация на персонала и т.н., до голяма степен намалява влиянието на утвърдените компании-производители в световен мащаб и дава възможности за включване на нови участници в този бързоразвиващ се бранш.

Някои от тазгодишните участници на щанда на ИКЕМ са фирми като Чериът Моторс, Хайкад Инфотех, Автойл, Селект-Секюрити, Лазатек и др.

Чериът Моторс е първата фирма в България, която стартира пилотен проект с друг наш член – Столичен електротранспорт, за използването на градски автобус с ултракондензатори. Гостите на изложението ще имат възможност да се запознаят и да ползват този автобус. Хайкад Инфотех е официален представител на най-големия концерн за разработка на системни решения за CAD CAM проектиране-фирма Dassault Systemеs. Други наши фирми предлагат електрически автомобили, електрически скутери и велосипеди, услуги и др. На изложението ще представим и новата ни 32А зарядна колонка, позволяваща ускорено зареждане на електромобили. Зарядната колонка е изцяло българско производство, резултат от развойната и технологична помощ на членовете на ИКЕМ.

Ще се постараем да покажем последните новости и тенденции в Електрическата Мобилност, така, че каним всички заинтересовани щанда ни.

В каква посока са насочени усилията на ИКЕМ за развитието на електрическата мобилност в България?
Тъй като на този етап от развитието си електромобилната индустрия все още не е ясно обособена, тя се състои от голям брой подсектори, включени във веригата на доставки. Такива са производството на електродвигатели и електроника, електротехниката, мехатрониката, производството на акумулаторни батерии, металообработващата индустрия, ИКТ-индустрията и др.

В България голяма част от тези отделни звена в производството на електромобили са относително добре развити, имат голям брой служители и задоволително ниво на опит и експертиза в съответната сфера на дейност. Сред изброените сектори като най-добре развити се открояват каростроенето, производството на електродвигатели и електрониката, като налице са голям брой компании, които са завоювали своите позиции на местния и международния пазар.

Усилията са ни предимно в създаването на различни полезни модели – в общините – наши партньори и с партньорите при решаване на различни проблеми и казуси. Подготвяме различни проекти, с които да кандидатстваме както като ИКЕМ, така и с акционерното ни дружество в различни проекти и програми, обществени поръчки и конкурси.

Приобщаваме партньори и от чужбина и опитваме да бъдем полезни с различни услуги на нашите членове и партньори. Усещането да сме търсен и предвидим партньор е много голяма отговорност и признание на екипа и организацията ни вече утвърдила се и като бранш.

Ние вярваме в Електрическата мобилност на България, работим за нея и каним всички, които искат да развиват своя бизнес в тази посока, да се включат в растящото семейство на ИКЕМ.