ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина VII, брой 1, 2015

Малките модулни реактори са бъдещето на ядрената енергия

Разговор с Йордан Йорданов и Йордан Янков, автори на книгата "Бъдещето на ядрената енергетика"

Малките модулни реактори са бъдещето на ядрената енергия

За читателите на списание Енергия ще бъде интересно да научат малко повече за тандема Йордан Йорданов и Йордан Янков.

Й.Я. Ние сме авторите на книгата „Бъдещето на ядрената енергетика”. Аз не съм инженер по образование, но собствения ми опит и интереси ме срещнаха с енергетиката. Това е икономически отрасъл и в световен, и в национален, и в регионален мащаб, който е много трудно да бъде прогнозиран как ще се развива. Навлизайки в енергетиката, лека-полека ми станаха интересни някои по-специфични теми вътре в нея, вследствие на което открих, че се задават някои събития и някои технологични революции вътре в самата енергетика, които ще имат големи последствия във всички сфери. Една от тези революции е в ядрената енергетика с малките модулни реактори. Свързах се с г-н Йорданов, тъй като ми допадна неговата позиция и подход към енергетиката.
Името Йордан Йорданов е познато в българската енергетика. Заемал е различни оперативни и управленчески длъжности в АЕЦ Козлодуй, в Комитета за използване на атомната енергия за мирни цели и в НЕК. Повечето хора в гилдията са доста тясно фокусирани в собствената си специалност. А енергетиката не е само технология, тя е и икономика, и политика, и много други неща и се иска малко по-широк поглед. Йордан Йорданов има този по-широк поглед.

Повече от 3-4 години работим в посока събиране на данни и проучване на темата за малките модулни реактори. И на края взехме решение да запознаем публиката с фактите. Да ги представим на българската общественост като една първоначална стъпка за някои промени, които са неизбежни, които, ако не направим в България, то вече ще сме закъснели и изостанали спрямо нашите непосредствени съседи. Ние докато пишем книги, те лицензират площадки за малки модулни реактори. Оттам нататък какво ще се случи, ще видим. Ние се надяваме нещата да не спрат само до книгата. Бъдещето ще покаже.

Бихте ли разказа ли повече за технологиите използвани при ММР?
Й.Й. Малките модулни реактори се базират на технологии, използвани отдавна във военната сфера.

Като цяло в света в момента съществуват повече от 60 проекта за ММР. Има значително разнообразие в прилаганите технологии, решения и цели. Част от тези проекти се основават на еволюционни технологични решения, които представляват модификации на популярните днес реактори с водно или газово охлаждане. Съществуват обаче и значителен брой проекти, които се основават на революционни технологични подходи или на такива, които да сега са нямали или са имали ограничено приложение в гражданската сфера.

В книгата, заинтересованите, могат да намерят подробна технологична класификация на ММР, както и класификация на ММР според горивния цикъл и управлението на отработеното гориво.

Колко малки са малките модулни реактори?
Според класификацията на Международната агенция за атомна енергия, малки ядрени реактори са реакторите с електрическа мощност равна или по-малка от 300MW. Разбира се мощността зависи от нуждите на инвеститорите. Откъдето и да погледнем инвестициите са по-малки, сроковете за изпълнение също. И не на последно място средствата за поддръжка. Всичко това прави малките ядрени реактори едно добро решение за индустриални предприятия и населени места.

Малките модулни реактори ли са бъдещето на ядрената енергия?
Й.Й. Малките модулни реактори имат минало, имат настояще и имат бъдеще. Базирани на технологии, използвани отдавна във военната сфера, сега те са готови за навлизане и в икономиката. ММР са няколко порядъка по-сигурни и от най-съвременните големи ядрени реактори. Те не само нямат проблеми с отработеното гориво, но ще решат и проблемите с вече натрупаното отработено гориво. ММР разширяват възможностите за утилизация на ядрената енергия, строят се бързо и лесно се адаптират към текущите пазарни условия.