ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина VII, брой 1, 2015

Производство на водород от възобновяеми енергийни източници

Производство на водород от възобновяеми енергийни източници

Domat System Control е чешки производител на оборудване и системи за измерване и контрол на отоплението, вентилацията, климатизацията, както и на енергията от възобновяеми енергийни източници. Компанията е основана през 2004г. и започва да работи в областта на енергетиката през 2008г., чрез доставка на системи за мониторинг и контрол на PV-инсталации.

Domat System Control взе участие в иновативен проект за производство и използване на водород от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ). В Института за ядрени изследвания Рез е построен експериментален завод с PV-централа, акумулатори, водороден генератор, водородни горивни клетки и инвертори за отдаване на енергията в мрежата. Резервоарът за съхранение на водорода има обем 10m3. В системата за контрол е възможно да се програмират различни стратегии за управление и оптимално използване на формата на първичната енергия. Ако има силно слънце, енергията от PV-централата се преобразува в инвертора и се отдава в мрежата. Ако консумацията е по-ниска от моментната мощност на PV-централата, излишната енергия се съхранява в акумулатори, или се използва от генератора на водород, който се съхранява в резервоара. Ако изходната мощност на PV-централата е недостатъчна, или консумацията е по-висока, се активира функционирането на горивните клетки, които превръщат водорода в постоянен ток, който, след преобразуване в инвертора, се подава в мрежата. В следващия етап е планирано за модела да се използват данни от прогнозата за времето на RcWare Weather.

Интересното в този проект е интегрирането на данни от всички технологии. Това дава възможност да се наблюдават и съхраняват оперативните и диагностичните данни от източниците и в същото време ефективно да се използват в алгоритмите за взимане на решения и управление на системата.Прелисти броя

  • Прелисти този брой на списание ЕНЕРГИЯ

още в рубриката

Новини

реклама

  • Българска фотоволтаична асоциация (БФА)