ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина VII, брой 1, 2015

Landis+Gyr с предложение за анализ на мрежата в облака

Landis+Gyr с предложение за анализ на мрежата в облака

Водещата компания в областта на решенията за управление на енергията - Landis+Gyr, обяви, че добавя усъвършенствани средства за анализ на мрежата към своя софтуер. Те включват услуги, позволяващи на електро разпределителните предприятия достъп до най-различни полезни аналитични инструменти. Пакетът за анализи предоставя възможности за визуализация, планиране и управление на мрежата, използвайки в реално време данни от измервания и сензори на мрежата. По този начин ЕРП могат да избират редица опции за защита на приходите, оптимизиране интеграцията на енергия от ВЕИ и подобряване на надеждността и качеството на захранването.

"Доказаният софтуер за анализ на мрежата от Landis+Gyr предвижда по-гъвкав модел за доставка, който дава варианти на ЕРП за справяне с ресурсите или нуждите на IT инфраструктурата," каза Джина Гарнер, старши директор на в отдел анализ и стратегия на компанията. "ЕРП могат да избират хоствана или консултантска помощ. Нашият персонал осигурява процесите, инструментите и експертния опит от инсталацията до интеграцията на данни."

Усъвършенстваните анализи помагат на ЕРП да съпоставят данните, събрани от интелигентната мрежа с други данни от предприятията за подобряване на управлението на активите и ефективността, рационализиране на операциите, както и по-бързо вземане на решения. Инструментите за картографиране и визуализация също така подобряват ползваемостта на системата. "Хостинг анализите чрез нашите услуги в облака дават възможност на ЕРП да разтоварят IT тежестта от придобиване на инфраструктурата, управлението и поддръжката на база от данни до нашия мрежов оперативен център", продължава Гарнер. "За много ЕРП, това приложение позволява по-бързо предаване на решението до инженерния и експлоатационния персонал, което подобрява възвръщаемостта на инвестициите."Прелисти броя

  • Прелисти този брой на списание ЕНЕРГИЯ

още в рубриката

Новини

реклама

  • Българска фотоволтаична асоциация (БФА)