ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина VII, брой 1, 2015

ЛУКОИЛ Нефтохим Бургас откри първия обект от Комплекса за дълбочинна преработка на нефт

ЛУКОИЛ Нефтохим Бургас откри първия обект от Комплекса за дълбочинна преработка на нефт

На 29.01.2015г. официално бе открит първият технологичен обект от новия Комплекс за дълбочинна преработка на нефта в ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас АД - Газова сяра 4. На церемонията присъстваха министърът на икономиката, областният управител, кметът на Бургас, вицепрезиденти на ЛУКОЙЛ, работници и служители от дружеството и много гости от страната и чужбина. Министър Божидар Лукарски и подчерта, че инвестицията от 1.5млрд. долара е най-голямото частно вложение у нас. Той приветства решението на ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас да изведе от експлоатация старите производствени мощности, строени през 60-те години на миналия век, и отбеляза, че замяната им с технологии за преработка от последно поколение ще допринесе не само за повишаване на качеството и ефективността на производството, но и ще приведе същото в съответствие с най-високите екологични стандарти в европейската нефтопреработвателна индустрия.

Проектът е един от най-крупните обекти в историята на икономическите отношения между Русия и България, отбеляза търговският представител на Руската федерация в България Игор Илингин. Днешното събитие е положителен сигнал за Русия, защото една от големите руски компании ЛУКОЙЛ реализира успешно своите стратегически планове не само в Русия, но и в чужбина. Председателят на Управителния съвет Сергей Андронов представи накратко новооткрития обект.

Инсталация Газова сяра-4 е първият от технологичните обекти на Комплекса по преработка на тежки остатъци, който се въвежда в експлоатация. Построена е по лиценз на фирмата KINETICS TECHNOLOGY–KT и е в съответствие с каталога Най-добри налични техники (Best available techniques) за нефтените рафинерии (BREF on mineral oil refineries 2014). За изграждането й са инвестирани средства в размер на 71млн. долара. Новата инсталация е предназначена за преработване на сероводорода, получаван в резултат на термокаталитичните процеси по облагородяване на нефтените фракции както от новите инсталации на въвеждания в експлоатация Комплекс по преработка на тежки остатъци, така и от действащите обекти на предприятието. Производителността на инсталацията е 300 т/ден гранулирана сяра със степен на извличане на сярата, не по-малко от 99,8%.

Пускът на новата инсталация ще позволи да бъде спряна от експлоатация старата инсталация за преработване на сероводород Газова сяра-2, построена през 60-те години на миналия век, чиито екологични и производствени показатели са много по-ниски. Новата инсталация ще позволи на ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас да произвежда по-висококачествена и екологично чиста продукция и заедно с това съществено да намали въздействието върху околната среда от собствената си дейност, свеждайки тези показатели до най-високите норми в европейското нефтопреработване. Чрез Газова сяра–4 се създава резерв от мощности за преработка на сероводород.

На 04.02.2015г. Българската агенция за инвестиции (БАИ) отличи ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас АД с наградата в категорията „Инвестиция в разширяване на бизнес“ от конкурса „Инвеститор на годината“. Тя се присъжда за вложените инвестиции през 2014г. в размер на 758 млн. лв. в строителството на Комплекса за дълбочинна преработка на нефта. Реализацията на най-крупния инвестиционен проект в страната на стойност 1.5 млрд. долара се очаква да приключи през второто тримесечие на 2015 г.Прелисти броя

  • Прелисти този брой на списание ЕНЕРГИЯ

още в рубриката

Новини

реклама

  • Българска фотоволтаична асоциация (БФА)