ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина VII, брой 1, 2015

Първата ТЕЦ в България навърши 65 години експлоатация

Първата ТЕЦ в България навърши 65 години експлоатация

ТЕЦ София е първата топлоелектрическа централа в България и на Балканския полуостров. В края на миналата година централата навърши 65 години от въвеждането си в експлоатация. Строежът на ТЕЦ София започва през юни 1947г., а е пусната в действие през 1949г. Няколко месеца преди това е пусната пробно на 12000 киловата.

Централата е с капацитет за производство на електричество от 85MW, благодарение на двете си турбини с мощности мощности 25MW и 60MW. Освен за производство на електричество, тя се използва и за топлофициране на голяма част от града. За пръв път тя е използвана за топлофициране още през 1964г. Постепенно броят на потребителите нараства и централата се разширява. Собственост е на държавната компания Топлофикация София.

След 1963 година използването на въглища като гориво се заменя от мазут, а от 1975 мазутът се заменя с природен газ. Днес ТЕЦ София работи с природен газ и осъществява комбиниран цикъл на производство. Това е от съществено значение за ефективността на производството и спазването на екологичните норми при работа.

През 1997 година е приет Мастер-план за рехабилитация на топлофикационната система, финансиран от Световната банка и изготвен от нейния консултант - фирма Еконо енерджи. От 2001г. продажбата на топлинна енергия се осъществява чрез търговско измерване във всички абонатни станции в столицата. През 2002г. Столичната топлофикация става акционерно дружество, регистрирано по търговския закон, като собствеността е разделена между Столична община – 58% и Министерство на икономиката и енергетиката – 42%. През 2014г. ТЕЦ София поддържа топлопреносна мрежа от 362км, снабдява с топлина близо 120000 жилища в София, което е около 40% от столицата. Дружеството се стреми да повишават качеството на доставяната енергия и обслужването на клиентите.Прелисти броя

  • Прелисти този брой на списание ЕНЕРГИЯ

още в рубриката

Новини

реклама

  • Българска фотоволтаична асоциация (БФА)