ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина VII, брой 1, 2015

Нова версия на Ecodial Advanced Calculation

Нова версия на Ecodial Advanced Calculation

Софтуерът Ecodial Advance Calculation 4 се състои от четвърто поколение инструменти за оразмеряване електроинсталации. Освен неговите технически характеристики, Ecodial 4 се откроява със своите ергономичност и стриктното спазване на стандартите на препоръчаните решения. Той включва разширени функции, като например възможност за управление на експлоатационните ограничения на електрическата инсталация.

Софтуерът Ecodial 4 е структуриран около работни пространства. Всяка работна област съответства на стратегическа стъпка от проекта: проектиране, изчисляване, диагностика и доклад. Той ви позволява да направите крачка напред при оптимизиране решението, чрез управление на режима на работа на инсталацията (захранване от много източници, сезонност, разпределяне на натоварването и т. н.), автоматично предлага редица алтернативи за защита, с възможност за ръчно избиране на продукт чрез посочване само на няколко характеристики. Ecodial 4 уведомява електро-проектантите в реално време за всякакви грешки или несъответствия на чертежа, като мощност, полярност, заземителна система и други. Така се избягват неприятните изненади след извършване на изчисленията.

Ecodial 4 дава възможности за съгласуването на различните компоненти за монтаж, базирани на най-новите продукти на Schneider Electric.По този начин се постига, от една страна съвместимост със стандартите, а от друга изготвените оферти са ефективни, защото взимат предвид най-новите продукти на компанията, включително новата гама Acti9. Софтуерът е пригоден едновременно за проектиране на нови електрически инсталации и за разширяване на съществуващи инсталации.Прелисти броя

  • Прелисти този брой на списание ЕНЕРГИЯ

още в рубриката

Новини

реклама

  • Българска фотоволтаична асоциация (БФА)