ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина VII, брой 1, 2015

СИНХРОН-С ООД - ТОТАЛНА ПРОТИВОПОЖАРНА ЗАЩИТА

СИНХРОН-С ООД - ТОТАЛНА ПРОТИВОПОЖАРНА ЗАЩИТА

Вече повече от 23 години СИНХРОН-С е лидер на пазара за пожарозащита както в сферата на пасивни и активни системи за пожарозащита, така и при уникални разработки за специфични индустриални приложения. Основната цел на СИНХРОН-С е да запази имуществото и бизнеса на своите клиенти. Фокусирайки дейността си към превенция на възникването на пожари и минимизиране на щетите от тях, рискът от пожарни инциденти за нашите клиенти е изключително нисък, а времето за възстановяване на производството е минимално.

Високото качество на нашите услуги и дългосрочната работа с клиентите ни дава възможност да „напипаме пулса“ на проблемите, които срещат в сферата на пожарната безопасност, за да им предложим най-ефективните в техническо и ценово отношение решения. Благодарение на индивидуалния подход към всеки клиент, комплексният резултат в намаляване на пожарния риск е с 20-30% по-висок в сравнение с нашите конкуренти при еднакви или по-ниски капиталови разходи. Това е причината да имаме над 2600 клиенти в сферата на индустрията и обществените сгради, с които непрекъснато поддържаме контакт и обновяваме системите за пожарна безопасност с най-новите разработки в тази област.

СИНХРОН-С е изградила перфектни отношения с международни застрахователни брокери като AON Plc и ING Group, чрез които клиентите ни могат да получат значителна редукция на годишната застрахователна премия. Освен това фирмата е бизнес партньор на световни производители на противопожарно оборудване като TYCO САЩ и SIEMENS AG Германия. Това ни позволява да предложим решения, които покриват изискванията както на американските инвеститори и застрахователи, така и на всички европейски.

Пожарната безопасност може накратко да се обобщи като правилна концепция за пожарна защита, икономически ефективни решения, съгласуваност с отговорните институции в България, качествено оборудване, перфектно инсталиране и поддръжка, както и редовно обучение на персонала на клиента. Това е нашият ключ към успешен бизнес и дългосрочно сътрудничество с нашите клиенти.