ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина VI, брой 5, 2014

Нашите специалисти търсят и намират креативни решения на технологичните въпроси на клиента

Разговор с инж. Диана Ковачева и инж. Светла Трифонова – Управители на фирма Електрически системи ООД

Нашите специалисти търсят и намират креативни решения на технологичните въпроси на клиента

Бихте ли представили накратко фирма Електрически системи на читателите на списание ЕНЕРГИЯ?
Д.К.: Електрически системи е дружество с ограничена отговорност, основано през март 2000 г. Сега в него работят 15 служители, 10 от тях притежават изискваната квалификация – магистър електроинженер и имат дългогодишен опит в областта на проектирането на ТЕЦ и АЕЦ. Членове са на Камарата на инженерите от инвестиционното проектиране и притежават удостоверения за пълна проектантска правоспособност за 2014г.

Фирма Електрически системи развива модерна и динамична практика, като предоставя на своите клиенти пълния набор от проектантски услуги, необходими за осъществяване на тяхната дейност. В нашата работа спазваме принципите на конфиденциалност, прецизност и работа в екип. Вярваме, че тези ценности са важни както за хората, които работят в дружеството, така и за нашите клиенти и партньори. Работим в сферата на производството, разпределението и потреблението на електроенергия: АЕЦ, ТЕЦ, топлофикационни, газови и дизелови централи; Присъединяване на генератори, фотоволтаични централи, вятърни паркове и електропроводи от всякаква мощност и напрежение към енергосистемата; Подстанции; Дизелгенераторни станции за резервно електрозахранване; Системи за надеждно и непрекъсваемо електрозахранване /UPS/; Системи за управление, сигнализация, блокировки, автоматика и релейни защити на всякакви електрически съоръжения за напрежение от 380/220V до 750kV.

За промишлеността предлагаме цялостна електрическа част на промишлени и граждански обекти, системи за ел. захранване за нуждите на електрическия транспорт и съобщенията.

Фирмата държи на качеството във всеки един компонент на своята дейност. От 2001 г. фирма Електрически системи има сертификат ISO 9001:2000, а от септември 2013 – сертификат по ISO 9001:2008. За „Проектиране на електрически системи за енергетиката и индустрията и консултации” дружеството притежава сертификат от Lloyd’s Register Quality Assurance.

Специалистите по качество са вътрешни одитори и са сертифицирани от Lloyd’s Register Quality Assurance. Дружеството е одитирано от Framatome ANP по изискванията за качество на IAEA.

Бихте ли разказали по-подробно за услугите, които предлагате и последните проекти в енергетиката, по които работите в момента?
С.Т.: Основната ни дейност е насочена към разработване на проекти по ел.част в областта на ядрената енергетика. Дружеството е участвало активно в реконструкцията и модернизацията на ел.част на всички енерго-блокове, Открита разпределителна уредба и Брегова помпена станция на АЕЦ Козлодуй, както и в изграждането на допълнителни системи за защита. По-големи обекти са модернизирането на 3 и 4 енерго-блокове, реконструкцията и модернизацията на 5 и 6 енерго-блокове и реконструкция на мрежа високо напрежение в ОРУ и БПС.

Разбирането на проблемите на клиентите и решаването им посредством комбинация от практически и комуникативни умения, прави възможно предоставянето на услуги, които да отговарят на конкретните нужди на динамично развиващата се бизнес среда. Този подход към работата ни е донесъл дълбочината на познанието, широко профилността на нашата експертиза и практическия опит, с които днес можем да се гордеем. Нашите специалисти търсят и намират креативни решения на поставените пред тях технологични въпроси.

Надяваме се, че ще имаме възможност да приложим натрупаните знания и опит в областта на ядрената енергетика при изграждането на нова ядрена мощност в България.