ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина VI, брой 5, 2014

Международният салон КЕЙ ЕНЕРДЖИ ще се проведе през ноември в Римини

КЕЙ ЕНЕРДЖИ – международният салон за енергия и устойчива мобилност, който ще се проведе от 5 до 8 ноември 2014 година в Панаира на Римини, е неразделна част от голямата международна среща на зелената икономика, която обхваща следните салони: КЕЙ УИНД – за вятърна енергия, ЕКОМОНДО – за възстановяване на материали и енергия и устойчиво развитие, КООПЕРАМБИЕНТЕ – за кооперативната система, свързана с околната среда, H2R – мобилност за устойчивост, както и салонът УСТОЙЧИВ ГРАД 2014. В рамките на КЕЙ ЕНЕРДЖИ, Панаирът на Римини реши да обособи едно „ларго на енергийната ефективност”, на технологиите и съоръженията, които позволяват да се намалят сметките и да се редуцират разхищенията. Така, за първи път в Италия, се организира изложбена секция изцяло посветена на енергийната ефективност за индустрията и сектора на услугите - KEY ENERGY WHITE EVOLUTION.

През 2013 г. КЕЙ ЕНЕРДЖИ, заедно с останалите салони, регистрира рекордно посещение на професионални посетители - 93 125, което представлява нарастване с 10,4 % в сравнение с 2012. Още по-съществен е фактът, че през последния златен тригодишен период увеличението на посетителите е винаги над 10 % на годишна база.

Една новина от Италия, която ще отекне в цяла Европа, е инвестицията от 180 милиона евро на фирма МАТРИКА - един проект, който ще заработи в пълен режим до 2016 г. Съоръжението ще даде работа на около 700 души, без да се брои персоналът на останалите фирми, въвлечени в инициативата. Това е един революционен проект, който се интегрира с територията, имайки предвид факта, че магарешкият бодил, който е суровината за производство, ще бъде отглеждан в Сардиния. Това, което бе открито днес, не е само първото съоръжение от една „фабрика за био пластмаса”. Ръководителите на МАТРИКА говорят за една био рафинерия от трето поколение, която, тръгвайки от използването на селскостопански суровини и растителни отпадъци, ще произвежда широка гама от химически продукти чрез иновативни процеси и ниска себестойност. Освен това, ще бъде съживена една индустрия в упадък – опит, който има малко еквиваленти в Европа.