ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина VI, брой 5, 2014

Награда Intersolar за SMA Fuel Save Controller

Награда Intersolar за SMA Fuel Save Controller

По време на изложението Intersolar Europe 2014, SMA представи революционни решения за по-голяма енергийна независимост, които поставят фокуса върху внедряването на акумулатори в цялостната система. Експертно жури избра SMA Fuel Save Controller за носител на наградата Intersolar в категория „Фотоволтаици“. С помощта на това устройство, големи дялове соларна енергия могат да се интегрират в дизелови системи. SMA получава наградата Intersolar за четвърти път.

Представянето на SMA Smart Home отново привлече вниманието на многобройни посетители. Фокусът на тазгодишното изложение Intersolar беше поставен върху интегрирането на електрическа мобилност и термопомпи във фотоволтаичните системи. Именно тази връзка на интелигентния контрол на енергията със SMA Smart Home и оптималната зареждаща инфраструктура създава интересни възможности както за частните домакинства, така и за корпоративни клиенти, които искат да увеличат значително консумацията на енергия и същевременно да намалят разходите за нея. Като част от наскоро установеното стратегическо сътрудничество с марката Danfoss, SMA също така представи новото устройство, разработено от партньора – Sunny Tripower 60000TL.

Наградени фотоволтаични дизел-хибридни системи.

SMA също демонстрира перфектното решение за индустриални приложения с или без ограничен достъп до електрическата мрежа – фотоволтаични дизел-хибридни системи със SMA Fuel Save Solution. Специално създадена за интегрирането на високи дялове на слънчева енергия, отговарящи на до 60 % от инсталираните капацитети на дизеловите агрегати, тази модулна система намалява както оперативните разходи, така и нивата на отделения в атмосферата въглероден диоксид. Като интегрален компонент на системата, SMA Fuel Save Controller, е носител на наградата Intersolar за най-добър продукт в категорията „Фотоволтаици“.

Цялостни решения за мащабни фотоволтаични електроцентрали

Акцент в сегмента на мащабните фотоволтаични електроцентрали беше официалното представяне на SMA Utility Power System. Посетителите на щанда на SMA видяха за първи път тази цялостна система за превръщане на променлив в постоянен ток. Оптимизираната система включва новия инвертор Sunny Central с възможна мощност от 2200 kVA или 2500 kVA, съвместим блок за средно напрежение, допълнен от разпределително устройство, както и от съоръжението Power Plant Controller и модул за проследяване на променливия ток. SMA също представи нов акумулаторен инвертор, опериращ в мегаватовия клас. Внедряването на големи системи за съхранение във фотоволтаичните електроцентрали оптимизира работата на електрическата мрежа и подпомага по-нататъшното развитие на възобновяемите източници на електрическа енергия. В комбинация със Sunny Central Storage е възможно да се предостави пълната палета от системни услуги, нужни за сигурното функциониране на електрическата мрежа.