ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина VI, брой 5, 2014

Данфосс представя ЕКОПОЛИС - отоплението на устойчивия град

Данфосс представя ЕКОПОЛИС - отоплението на устойчивия град

Данфосс играе съществена роля в решаването на климатичните и енергийни проблеми. В продължение на почти 80 години нашата дейност е съсредоточена в осъществяването на възможности за съвременен комфортен начин на живот чрез климатизационни и енергийни решения, които обхващат разнообразна гама от ежедневни приложения. Сега повече от всякога Данфосс използва своите технически умения и нововъведения за създаване на системи, в това число топлофикационни, които притежават не само превъзходни експлоатационни качества, но и екологична съвместимост.

Ние имаме визия за бъдещето на съвременния живот - устойчиво развитие, при което един по-добър стандарт върви ръка за ръка с грижата за околната среда и природата.

Представяме ви Екополис - отоплението на устойчивия град.

Ето и основните предимства:
Инфраструктура отворена към различни енергийни източници. За свят, намиращ се в енергийна криза, мисълта, че 66% от цялата енергия използвана за производство на електричество се губи, действа отрезвяващо.

Път към намаляване на въглеродните емисии. Топлофикацията и централното охлаждане могат едновременно да намалят емисиите и да дадат тласък за развитието на възобновяемите източници в един контролиран, надежден и постепенен процес.

Вторично ползване на енергия.

Магията на топлофикцията. Европа води в надпреварата за устойчива енергийна политика. Нейното предимство като инициатор на топлофицирането е в това, че то има по-дълга история от иновационните усилия за използване на възобновяеми източници, и в няколко страни топлофикацията е общоприета енергоснабдителна система.

Отплата за цялостен подход. Изчислено е, че топлофикационните системи могат да намалят разходите на енергия в Европа със 7%, да съкратят използването на изкопаеми горива с 9%, и да намалят емисиите с 13% - при същото ниво на отдавана мощност.

Посетете новия сайт на Данфосс, посветен на Екополис.