ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина VI, брой 5, 2014

Комуникациите на бъдещето в Smart Grid

В началото на 21 век електроенергийната промишленост е отново на прага на революционна трансформация, полагайки усилия за осигуряване на прехода и приобщаване към нуждите ...

Системи за безопасност на газопроводиСистеми за безопасност на газопроводи

Транспортирането на големи количества природен газ чрез газопроводи е безопасен начин за транспортиране на енергия и има минимално въздействие върху околната среда. Целос ...

Нов подход за повишаване на ефективността на соларните инверториНов подход за повишаване на ефективността на соларните инвертори

Силициево-карбидните мощни транзистори имат предимства, които позволяват да се направи голяма крачка за повишаване на ефективността на инверторите. Съществува въпросът на ...

Гориво от водораслиГориво от водорасли

Горивото от водорасли, или биогориво от водорасли, е една от алтернативите на изкопаемите горива, която използва водорасли като източник на природна енергия. Съществуват ...