ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина VI, брой 5, 2014

Нови предложения и гъвкави решения предлага КАД Пойнт

Разговор с Юрий Николов, Управител на КАД Пойнт

Нови предложения и гъвкави решения предлага КАД Пойнт

Уважаеми г-н Николов, в началото, бихте ли представили накратко фирма КАД Пойнт на читателите на списание ЕНЕРГИЯ?
КАД Пойнт е компания с 23 годишна история. Основната дейност на фирмата е разпространение на CAD/CAM, EDA софтуер, поддръжка и обучение.

Фирма КАД Пойнт е Златен Партньор на Autodesk - компания, която разработва над 90 продукта за проектиране, а клиентите й са най-голямата инженерна общност в света – повече от 12 милиона официално регистрирани потребители.

През последните години ние обогатихме дейността на фирмата като добавихме нови услуги за нашите клиенти.

Разполагаме с капацитет и помагаме на клиентите да настроят софтуера според изискванията на нашите стандарти или конкретни потребителски нужди, като това включва и разработка на допълнителни приложения.

В момента във КАД Пойнт работят 10 специалиста с дългогодишен опит и стаж.

КАД Пойнт провежда и обучения за широка гама софтуерни продукти.

Обучението се извършва в учебната зала в София. Сформират се малки групи, като по този начин всеки курсист получава нужното внимание.

Бихте ли разказали по-подробно за продуктите, които предлагате на българския пазар?
Това са решения в няколко основни области. На първо място са решения за CAD и CAM в машиностроенето, следвани от решения за Архитектура, Конструкции и Инсталации и инфраструктурно проектиране и не на последно място са решенията за Електроника и електро проектиране.

В заключение, каква е стратегията Ви за бъдещо развитие?
В близко бъдеще смятам, че имаме добри шансове да разширим кръга от клиенти за съществуващите продукти. В допълнение ще развием предлагането на специализиран хардуер, към които се наблюдава интерес. В тази посока виждам потенциал.

При софтуера има промени в модела на предлагане. Тенденциите са общи и валидни и за CAD приложенията.

Имам предвид възможността да бъдат наемани, а не закупувани софтуерни продукти.

Добавяме гъвкавост в нашите предложения към клиентите. В частност за проектантите на които са необходими конкретни продукти за проект в рамките на няколко месеца, предлагаме закупуване на лиценз само за времето на подготовка на проекта.

Не на последно място силно впечатление предизвикват модерните облачни услуги и специалните мобилни приложения. Autodesk са пионери в това направление и ние се стремим да популяризираме ползите от тях сред българските потребители.КАД ПОЙНТ

София 1000, ж.к. Полигона, бл. 43, офис 7
тел.:02/ 9833001, 9832362, 9832972
факс:02/ 9832362
088/ 8946692