ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина VI, брой 4, 2014

Shell търси революционни идеи за иновации в сферата на енергийните източници

Български компании, учени и практици могат да представят свои идейни разработки за оценка на потенциала им за внедряване в практиката

Shell търси революционни идеи за иновации в сферата на енергийните източници

Българските компании и изследователи, работещи в областта на енергийните източници, имат шанса да се присъединят към световната платформа за споделяне на революционни идеи и иновации - Shell GameChanger. Тази възможност беше представена по време на конференцията „Революционни идеи за иновативни енергийни източници“, организирана от Shell България в партньорство с Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“ в София. Инициативата е насочена към авторите на нетрадиционни и все още недоказани научни предложения, които смятат, че идеите им имат потенциал да променят драстично бъдещето на добива и оползотворяването на енергия. Те биха могли да представят своята идея в онлайн платформата на програмата. Най-обещаващите идеи биха могли да получат известно финансиране за последващо разработване. В края на процеса, който може да отнеме две или три години, ще бъде взето решение дали и как конкретната идея може да бъде приложена в практиката.

По време на конференцията експертът на Shell GameChanger Майкъл Руджиър представи принципите на т. нар. отворени иновации и описа стъпките по оценка, разработване и внедряване в практиката на иновативни идеи. Той показа конкретни примери за нововъведения, реализирани от Shell, чрез идеи от платформата Shell GameChanger. По време на събитието г-н Майкъл Руджиър, експерт в програмата Shell GameChanger заяви, че светът е изправен пред сериозни предизвикателства като растящите нужди от енергия и опазването на околната среда. Не е по силите на никоя индустрия или компания да се справи сама с тези предизвикателства. В Shell GameChanger вярват, че нетрадиционните идеи, които имат потенциал, могат да се родят навсякъде и затова търсият партньорства с иновативни и творчески компании и личности. Той добави още, че Shell GameChanger създава благодатна почва, която позволява на иноваторите да се фокусират върху това, в което са най-добри - създаването на иновативни решения. Shell GameChanger работи успешно с редица външни партньори и се надява скоро да има успешни партньорства и с български иноватори.

Програмата Shell GameChanger е създадена през 1996г. и е една от инициативите на компанията за насърчаване на иновациите и партньорствата с трети страни. До момента повече от 100 идеи, представени пред Shell GameChanger, са внедрени в практиката на Shell. Над 1 500 иноватори са сътрудничили на програмата през последните години. На представянето на програмата Shell GameChanger в София присъстваха представители на различни компании, работещи в сферата на енергийните източници и добива на енергия, институции, научни общности, инженери и практици, стартиращи компании и експерти в областта на иновациите.

Камелия Славейкова, изпълнителен директор на Shell България каза, че Shell е лидер в иновациите вече повече от 100 години и нововъведенията са част от ДНК-то на компанията. Тя добави, че се радва, че програмата за насърчаване на иновациите Shell GameChanger се представя и пред българските компании и иноватори, така че техни идеи могат да получат шанс за евентуална реализация в практиката.