ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина VI, брой 3, 2014

Клиентите на ЕнергоСервиз могат винаги да разчитат на една добра, навременна, бърза и качествена услугаКлиентите на ЕнергоСервиз могат винаги да разчитат на една добра, навременна, бърза и качествена услуга

В началото, бихте ли разказали накратко за историята и опита на ЕнергоСервиз при автоматизацията на енергийни обекти? ЕнергоСервиз е основана през 2005 година. Пр ...

Община Габрово участва активно за реализация на ефективна политика за постигане на ЕЕОбщина Габрово участва активно за реализация на ефективна политика за постигане на ЕЕ

Уважаема г-жо Манолова, бихте ли представили проекта на Областна администрация - Габрово „TRACE”? Пълното наименование на проекта е Транснационално сътрудничеств ...

Даваме възможност за широк обмен на информация, технологии и иновацииДаваме възможност за широк обмен на информация, технологии и иновации

Бихте ли представили накратко Европейската Конференция и Изложба за Биомаса? Вече 30 години събитието съчетава най-голямата конференция с водещото изложение за на ...

В Овергаз работим за повишаване достъпността на газификацията в цялата странаВ Овергаз работим за повишаване достъпността на газификацията в цялата страна

Д-р Мартин Бояджиев има над 15 годишен професионален опит в газовия сектор, а понастоящем е мениджър “Иновации” в Овергаз Инк. Участвал е в редица международни проекти ка ...