ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина VI, брой 3, 2014

БЕА празнува 115 години от създаването сиБЕА празнува 115 години от създаването си

През май 2014 г. БЕА празнува два юбилея - 115 години от създаването на БЕА и 20 години от основаването на БЕА ТДЛ, а също така и присъединяването й към новата марка „Акт ...

Уеб базиран софтуер на Caterpillar помага за изчисляване на необходимата мощност за всеки проектУеб базиран софтуер на Caterpillar помага за изчисляване на необходимата мощност за всеки проект

Генераторите и UPS системите за резервно електрозахранване могат да намерят приложение във всяка област на икономиката, където кратковременната или некачествена енергия в ...

СПЕКТРИ ЕООД акцентира върху собствени решения за мониторинг на околна, промишлена и работна средаСПЕКТРИ ЕООД акцентира върху собствени решения за мониторинг на околна, промишлена и работна среда

Г-н Михайлов, с какво, според Вас, фирма СПЕКТРИ се отличава от останалите инженерингови фирми на пазара? Ние се стремим да се развиваме в една тясно специализира ...

Иновативни системи от МЦ-Баухеми за ремонт и защита на стоманобетонни конструкции в енергетиката!Иновативни системи от МЦ-Баухеми за ремонт и защита на стоманобетонни конструкции в енергетиката!

Г-н Костадинов, бихте ли представили направлението Protection Technologies в МЦ-Баухеми? В този отдел на компанията са застъпени три големи групи системи. Първата ...

SCADA система MAVERICK TC2 от Сороков ИнструментсSCADA система MAVERICK TC2 от Сороков Инструментс

SCADA или Supervisory Control And Data Acquisition e съвкупност от апаратно-програмни средства обезпечаващи възможности за анализ и управление на параметрите на технологи ...

Предоставяме решения за  захранване на всякакъв тип обектиПредоставяме решения за захранване на всякакъв тип обекти

Бихте ли запознали читателите на списание ЕНЕРГИЯ с развитието на фирма K. Чепъков? Фирмата е създадена през 2003 г. и вече второ десетилетие работи успешно на па ...