ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина VI, брой 3, 2014

Уеб базиран софтуер на Caterpillar помага за изчисляване на необходимата мощност за всеки проект

Уеб базиран софтуер на Caterpillar помага за изчисляване на необходимата мощност за всеки проект

Генераторите и UPS системите за резервно електрозахранване могат да намерят приложение във всяка област на икономиката, където кратковременната или некачествена енергия води до големи икономически загуби. В сектори като туризъм, индустриално производство, селско стопанство, банково дело, IT сектор, болници, летища, телекоми и т.н. това е много осезаемо.

Един от основните фактори за ефективно използване на оборудването е правилният му подбор. Обикновено той се базира на разчета на електро проектанти или електро изграждащи фирми, които не винаги имат необходимите познания по техническите характеристики на определена марка оборудване. В такива случаи при разчетите на необходимата резервна мощност проектантите отделят огромен ресурс от време, като понякога залагат по-висока мощност, за да гарантират поемането на критичните товари, което съответно оскъпява излишно инвестицията и инсталационните разходи. С цел съкращаване на този процес и калкулация на най-близката до необходимата мощност за конкретен проект Caterpillar предоставя за свободно ползване уеб базиран софтуер.

Софтуерът не е нов за CAT и дилърите му, но едва сега се предоставя за свободно ползване на електро проектанти, електро инсталатори и крайни ползватели, като позволява точно и лесно симулиране на различни варианти за резервно захранване на критичните товари и оптимизация на техните пускове. С него лесно могат да се залагат различни условия на околната среда - температура, влажност, надморска височина, различна честота - 50/60Hz, различно напрежение - от 110 до 13800V, както и различни видове товари според проекта. Допълнително програмата може автоматично да оптимизира последователността за пускане на товарите с цел оптимизация на инсталираната мощност и икономия на средства при монтажа на оборудването. За удобство на ползвателя софтуерът е наличен на няколко езика - английски, немски, френски, испански, италиански, португалски, руски и китайски. Проектите, които се калкулират, могат да бъдат съхранявани и променяни, като има опция резултатите да се експортират като PDF файл и да се ползват като обосновка. В крайна сметка, това спестява време и осигурява коректна и бърза преценка за инвеститора при подбора на оборудване за съответните условия. В случай на затруднения при регистрацията на софтуера на Вашия компютър, не се колебайте да се обърнете за съвет към „Елтрак България“ - дилъра на Caterpillar за България.Елтрак България

София 1331,
тел.:02/ 8183000
факс:02/ 8083131