ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина VI, брой 3, 2014

СПЕКТРИ ЕООД акцентира върху собствени решения за мониторинг на околна, промишлена и работна среда

Разговор с инж. Борис Михайлов, Управител на фирма СПЕКТРИ ЕООД

СПЕКТРИ ЕООД акцентира върху собствени решения за мониторинг на околна, промишлена и работна среда

Г-н Михайлов, с какво, според Вас, фирма СПЕКТРИ се отличава от останалите инженерингови фирми на пазара?
Ние се стремим да се развиваме в една тясно специализирана област (шума и вибрациите), като непрекъснато надграждаме и усъвършенстваме нашата квалификационна, техническа, производствена и сертификационна обезпеченост. За нас е гордост да си партнираме с всяка една организация и граждани, които поставят на първо място професионалното и експертно начало. Нашата Фирма се развива успешно вече повече от 15 години, като стремежът ни е да не спираме да се учим, да надграждаме и да сме образец за коректност и надеждност.

Кои са продуктите, които фирма Спектри представя на Булконтрола и Вода София?
Ние се стремим максимално да отговорим на нарастващите нужди на нашите клиенти от професионални и съвременни решения, решения, които не просто отговарят на дадена момента необходимост на пазара, а които отварят нови хоризонти и предоставят възможност за пълноценно развитие и разширяване на обхвата. Ние знаем, че съвременният човек не може да приеме лимитиране на техническите му намерения и ограничаване на неговото въображение и иноватовност.

Фирма Спектри представя най-нови собствени продукти и цялостни решения, които предлага, по време на специализираните изложения Булконтрола и Вода София. От 28 до 30 май очакваме специалистите от цялата страна на фирмения ни щанд B10 в Зала 4. На изложбените ни площи представяме система за постоянен мониторинг на параметри на околна, промишлена и работна среда - с изпращане на измервателни данни и протоколи в реално време, терминал за мониторинг на параметри на околната среда тип Spectri ESMU-1, разработен от Спектри, комуникационен мониторингов логер (Вер. 2).

Допълнително развитие търпи собственият СПЕКТРИ мониторингов портал - webnoise.eu. Порталът е изграден по начин, предоставящ функционалност и максимално интиутивна работа. Допълнително, гражданите могат да намерят информационни материали в разбираем и за неспециалисти стил.

Бихте ли разказали по-подробно за терминала за мониторинг на параметри на околната среда тип SPECTRI ESMU-1?
Терминалът SPECTRI ESMU-1 е съвкупност от иновативни собствени разработки - като хардуер и софтуер. Хардуерната конфигурация включва: терминален шкаф, устойчив за работа на открито, с вграден анализатор на шум клас 1 (B&K, тип 2250L), външен измервателен микрофон (B&K, тип 4952), интелигентно захранване, комуникационен, изчислителен и архивиращ модул (Spectri data logger), опции за LAN/WiFi/3G комуникации, опционен GPS приемник, камера. Софтуерната платформа позволява облачен достъп до измервателните данни и интерактивно адресиране на исторически резултати. Използваме най-съвременната измервателна технология, Brūel & Kjær анализатори от гамата 2250 / 2250L (от клас 1, с клас 0 октавен анализатор, 120dB динамичен обхват, GPS координати). Също така искам да вметна, че посетителите на изложенията ще имат възможност да се запознаят с висок клас анализатори за шум и вибрации от световния лидер Brüel & Kjær, както и различни решения за постоянен мониторинг на въртящи се машини и виброконтрол от PCH Engineering и фирма Instantel.СПЕКТРИ

София 1421, Лозенец, ул. Св. Теодосий Търновски 30
тел.:02/ 9630464, 9632638
факс:02/ 9631074