ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина VI, брой 3, 2014

Иновативни системи от МЦ-Баухеми за ремонт и защита на стоманобетонни конструкции в енергетиката!

Разговор с г-н Костадин Костадинов, Управител на МЦ-Баухеми

Иновативни системи от МЦ-Баухеми за ремонт и защита на стоманобетонни конструкции в енергетиката!

Г-н Костадинов, бихте ли представили направлението Protection Technologies в МЦ-Баухеми?
В този отдел на компанията са застъпени три големи групи системи. Първата е свързана с използване на инжекционна технология за решаване на редица проблеми в строителството като цяло, а в частност при хидротехническите съоръжения. Втората е представена от индустриалните подови покрития. В третата, най-голяма група системи, попадат решенията за ремонт и защита на стоманобетонни конструкции. Именно тук попадат и най-много системи, насочени към решаване на проблеми в конструкции и съоръжения от сектора Енергетика.

Като технологичен лидер в областта на Енергетиката, МЦ-Баухеми е надежден партньор на този сектор вече повече от 40г. Този, продължителен успех се дължи на постоянния, близък контакт и диалог с проектанти и собственици на ТЕЦ и АЕЦ. В резултат на това бяха разработени и развити във времето иновативни системи, които не само да удовлетворят високите технически изисквания, но и да позволяват огромна свобода от гледна точка на естетика и дизайн.

Бихте ли посочили повече детайли относно системите за ремонт и защита на съоръженията в Енергетиката?
Както вече споменах, те са разработени в съвместната ни работа със специалисти и инвеститори в бранша. Най-важното изискване е, те да осигурят дългосрочна и надеждна защита на съоръженията, така че интервалите между спиранията за ремонт да бъдат максимално дълги. Един ден спиране на охладителна кула на ТЕЦ, например, носи загуби от порядъка на няколко десетки до стотици хиляди евро, при по-големи централи. Стоманобетонните конструкции на охладителните кули изискват специално разработени защитни системи. Особено тези, които са подложени на натоварване и от изгорели газове, където нивото на pH е доста ниско и киселинната атака върху незащитен бетон е изключително агресивна. Дори при такива тежки условия, модерните защитни системи на МЦ-Баухеми осигуряват дългосрочна и надеждна защита на тези съоръжения!

Агресивното влияние на изгорели газове е типично за комините като конструкции. Това, особено важи в най-горната им част, където се получава завихряне на газовете при излизането им от комина, а натоварването е като при пряк контакт с тях. Разбира се, че и за тези, тежко натоварени съоръжения, МЦ-Баухеми предлага правилните решения, които в допълнение предлагат и голяма свобода в дизайна и естетическия вид на покритията и високата им UV-устойчивост.

Доказателство за нашата компетентност, ноу-хау и опит в защитата на съоръжения от сектора Енергетика, са и големия брой куполи на ядрени реактори, защитени със системи на МЦ-Баухеми. Това са доста внушителни стоманобетонни конструкции, с голяма дебелина и тежка армировка. Ето защо, те трябва да бъдат сериозно защитени от процесите на карбонизация. Освен това, голямото бетоново покритие на армировката предполага образуването на пукнатини в него и затова защитните системи за такива конструкции, трябва да са високоеластични и да покриват тези пукнатини. В допълнение, те трябва да са и с висока UV-устойчивост. Защитните системи на МЦ-Баухеми напълно покриват комбинацията от тези изисквания. Например, Zentricryl RBS е най-еластичната такава система на пазара!

Посочете, моля, примери за референтни обекти в тази област.
Това изобщо не е трудно. Почти няма държава в Европа, в която охладителна кула, купол на ядрен реактор или комин да не е защитен с нашите иновативни системи. Разбира се, най-много такива обекти има в Германия, като те са по няколко всяка година! Нашите най-големи клиенти са RWE и EON.

Има множество обекти в Полша, Чехия, Белгия, Великобритания, Русия, Бразилия, Китай, Румъния. Нашата гордост, обаче, е защитата на охладителната кула нa ТЕЦ AES Марица Изток I, която бе защитена със система на МЦ-Баухеми през 2008-2009г. Доколкото знаем това е единствената такава кула в България, в която влиза димоход с изгорелите газове. Това наложи и цялостната защита на вътрешната повърхност на черупката, както и на зоната над гърлото на кулата отвън.Мц - Баухеми

София 1799, жк Младост 2, бл.260, aп.6
тел.:02/ 8751169
факс:02/ 8751169