ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина VI, брой 3, 2014

БЕА празнува 115 години от създаването си

БЕА празнува 115 години от създаването си

През май 2014 г. БЕА празнува два юбилея - 115 години от създаването на БЕА и 20 години от основаването на БЕА ТДЛ, а също така и присъединяването й към новата марка „Актемиум“.

БЕА води началото си от 1899 г., когато Х. Гарбе и В. Ламайер основават в Дюселдорф „Дружество за изграждане на електрически съоръжения“ (Baugesellschaft für elektrische Anlagen). До средата на 30-те години на 20 век БЕА се утвърждава в сферата на електрооборудването за индустрията и откритите рудници за кафяви въглища. Във втората половина на 20 век фирмата се развива в две основни направления - метали и добив на суровини.

След обединението на Германия отварят врати първите фирмени подразделения в Източна Германия, предимно в Лаузиц - област-та с най-много рудници в страната. През 1994 г. в Лаузиц е поставено началото на БЕА ТДЛ, която се превръща в лидер на пазара при рехабилитацията и модернизацията на тежко минно оборудване, като багери, лентови транспортьори, електротехническа и комуникационна инфраструктура. Дейността на групата на БЕА е организирана в различни сфери, така че да обхваща много пазари - открити рудници, енергийна техника, хидротехника и технически услуги.

Няколко години по-късно е основано дъщерно дружество във Вроцлав (Полша), а през 2001 г. - дружество „БЕА Балкан ЕА“ ЕООД в София. По-големите проекти в България са свързани с модернизацията на роторни багери, кофово-верижни багери и претоварачи, а също така и изграждането на две системи за вземане на проби от въглища, движещи се по гумено-транспортни ленти за „Мини Марица-изток” ЕАД. В сферата на електроснабдяването дружеството има няколко проекта за ЕВН България - участие в изграждането на подстанция „Царацово”, както и доставка и монтаж на мобилни подстанции.

В периода от 2007 до 2010 г. са основани две представителства в Казахстан, а след това и дъщерното дружество TOO „БЕА Казахстан“.

Преди три години БЕА беше придобита от френския концерн VINCI Energies, с което стана част от глобалната индустриална мрежа на едно от най-големите предприятия в света. Дейностите на концерна се презентират под 6 търговски марки, насочени към различни пазарни сегменти. Съгласно тази маркетингова стратегия групата на БЕА и други фирми в концерна бяха присъединени към индустриалната марка Actemium.АКТЕМИУМ БЕА БАЛКАН

София 1505, бул. Ситняково 23, ет. 4, офис 401
тел.:02/ 9717123, 9717124
факс:02/ 8722073