ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина VI, брой 2, 2014

Удължаването на срока на експлоатация на пети и шести блок е приоритетен проект за АЕЦ “Козлодуй”Удължаването на срока на експлоатация на пети и шести блок е приоритетен проект за АЕЦ “Козлодуй”

Иван Генов е член на Съвета на директорите и Изпълнителен директор на "АЕЦ Козлодуй". Роден е на 19 май 1953 г. в с. Гита, община Чирпан.Завършил е Московския енергетичес ...

AББ България разширява производствотоAББ България разширява производството

Уважаеми г-н Нойрайтер, бихте ли представили накратко историята на компания АББ България? АББ присъства на българския пазар над 80 години чрез компаниите ASEA и B ...

Нов метод за отчитане на абонати и разработване на нови проекти от фирма ДалкияНов метод за отчитане на абонати и разработване на нови проекти от фирма Далкия

Уважаеми г-н Николов, бихте ли представили накратко Далкия на читателите на сп. ЕНЕРГИЯ? Далкия е водещ Европейски доставчик на услуги в сферата на енергийната еф ...

Генераторите с марка САТ намират широко приложение в енергийния секторГенераторите с марка САТ намират широко приложение в енергийния сектор

Г-н Спасов, кои са последните новости при генераторите с марката CAT? Последните 2 години бяха изключително динамични в обновяването на продуктовата гама дизелови ...

AB Energy е компания, която предлага комплексни решенияAB Energy е компания, която предлага комплексни решения

Г-н Опреску, бихте ли представили на читателите на Списание Енергия компанията AB Energy? Бих искал да започна с това, че абревиатурата AB идва от името на презид ...