ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина VI, брой 2, 2014

AB Energy е компания, която предлага комплексни решения

Разговор с г-н Владимир Опреску, Регионален мениджър продажби, AB Energy

AB Energy е компания, която предлага комплексни решения

Г-н Опреску, бихте ли представили на читателите на Списание Енергия компанията AB Energy?
Бих искал да започна с това, че абревиатурата AB идва от името на президента на компанията – Анджело Барончели, който е и създател на компанията и започва бизнеса преди повече от 30 години. Стартира като семеен бизнес и развивайки се през годините, днес в групата членуват 15 компании и повече от 500 служители, опериращи в много европейски страни, в Канада и Бразилия. Така че, може да се кажа, че този мъж е следвал мечтата си и е успял.

AB е компания, която предлага решения за комбинирано производство на енергия, решения за енергийна ефективност, решения за индустриалния и възобновяемия сектор.

В основата на нашите решения, които предлагаме, е биогазът, получен от селското стопанство, от животински тор, от WWT системи, от сметищен отпадък и т.н.

Нашите системи за биогаз имат няколко основни компонента. В сърцевината на системата това е двигателят.

Биогазът идва биологичната част на отпадъка при температура 35-36 градуса по Целзий. Ние прекарваме биогаза през механичен филтър и намаляваме температурата до 3-5 градуса, и по време на този процес отстраняваме конденза. В края на този процес биогазът се изтласква чрез компресор в двигателя при поддържане на постоянно налягане 100-200 милибара. В случай, че кондензът не се отстрани и водата остане в състава на биогаза, това може да се окаже пагубно за цялата инсталация, тък като може да протече реакция между водата и H2S и да се отдели сярна киселина.

Следващата много съществен ачаст от нашата система е модулът, който включва всичко необходимо за цялостното функциониране на инсталацията. Става върпсо за вентилационната система, охладителната система, истема за възстановяване на топлината енергия, интегрирана автоматична система за контрол, система за дистанционно управление, устройства за сигурност и безопасност на тръбите в инсталацията и т.н.

Имаме и специален софтуер, който AB е разработила, за контролиране на всички компоненти и процеси. Обикновено двигателят има собствена SCADA система, система за контрол, но ние интегррираме тези системи с нашия софтуер.

Искам да обобщя, че ние не предлагаме отделен компонент от системата. На всеки наш клиент ние можем да предложим комплексно решение. Услуги, за да сме винаги в близост и подкрепа на нашите клиенти.

Участвахте на Международното изложение ВЕИ & EE 2014. Какво представихте?
По отношение на изложението, нашата основна цел беше да представим решения за биогаз. Но също така, стремежът ни беше да запознаем посетителите и с останалата ни дейност и решенията, които предлагаме. Ние можем да предложим решения за добиване на газ, получен в резултат от пречистването на води, газ от преработката на отпадъци и др. Имаме възможност за адаптираме нашите решения за конкретни проекти. Също така, предлагаме и решения за топлофикационни инсталации.

Бихте ли споделили планове или очаквания за бъдещото развитие на компанията?
Бизнес политиката на AB е да продължи дейността и развитието си в европейските страни, като адаптира решения за конкретните нужди на местния пазар.

Отдаваме много голям значение на сътрудничеството с нашите клиенти. За нас е важно да сме близо до нашите клиенти, а на подписването на всеки договор гледаме като на дългосрочно и ползотворно партньорство. Разчитаме много и на нашия екип. Във всички страни (Италия, Чехия, Полша, Сърбия, Хърватия, Румъния, България, Испания, Франция, Холандия, Германия, също в Канада и Бразилия. И тази година ние започнахме дейността си в UK), където AB работи, имаме местни екипи и те са упълномощени да предлагат и развиват нашите решения. Професионалното обслужване е ключът към по-добро и дългосрочно сътрудничество.