ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина VI, брой 2, 2014

AББ България разширява производството

Разговор с г-н Екехард Нойрайтер, Мениджър на AББ за България и Регионален мениджър за продукти НН за Румъния, България и Молдова

AББ България разширява производството

Уважаеми г-н Нойрайтер, бихте ли представили накратко историята на компания АББ България?
АББ присъства на българския пазар над 80 години чрез компаниите ASEA и BROWN BOVERI, а от 1993г. и чрез своя местна организация. Компанията функционира в България чрез централен офис в София и клонове в пет локации. Производствените бази се намират в Петрич – за продукти ниско напрежение, в Севлиево – за продукти високо напрежение и трансформатори, и в Раковски за продукти ниско и средно напрежение. Разполагаме със сервизен център за турбокомпресори във Варна и Общ център по счетоводство и човешки ресурси в Раковски. В България АББ има над 1500 служители.

Бихте ли разказали за продуктите, които се произвеждат тук?
Производството ни в България е насочено предимно към на продукти ниско напрежение. През 2009г. стартирахме производството на миниатюрни прекъсвачи. Произвеждаме продуктите за контрол, защита, термични защити и други, както и някои монтажни възли.

В Раковски, където от началото на 2014г. ще има нова производствена линия, произвеждаме метални шкафове, различни компоненти, с приложение при дефектнотоковите защити и за защитите от пренапрежение. Наши модулни продукти могат да бъдат намерени в много разпределителните табла в жилищни сгради. Що се отнася до силовите продукти, основното производство е в Севлиево. Това са високоволтови прекъсвачи и кондензаторни батерии. Отговаряме и за част от цялостната производствена верига и веригата за доставки на разпределителните устройства.

Бихте ли представили решенията на АББ България за енергийна ефективност?
Решенията ни за енергийна ефективност намират приложение в индустрията и сградния мениджмънт. В индустрията предлагаме решения за пестене на енергия за двигатели и задвижки. С нашите специфични решения могат да се контролират и оптимизират скоростите на вентилаторите, помпите и компресорите, като така те стават енергийно по- ефективни. В областта на сградния мениджмънт предлагаме цялостна система за енергиен мониторинг и системи за контрол, като се започне от обществени сгради и се стигне до решения за жилищни сгради с KNX приложения.

Вече завършвате втората производствена база на АББ България в Раковски. На какво се дължи това разрастване?
Причината се крие в опита ни с инвестициите, който имаме там. Бихме искали да осъществим това разрастване с допълнителни бизнес единици, т.е. ще фокусираме дейността си към производство на продукти за контрол, както и продукти средно напрежение – област, в която виждаме потенциал. Чрез тези дейности ще можем да подпомогнем нашите фабрики за захранващи устройства, нашите производствени звена. Искаме да ги направим по-конкурентоспособни и да се убедим, че сме компетентни. Част от технологичните процеси, които ще инсталираме и внедрим в новата фабрика в Раковски вече са почти завършени с помощта на наши чуждестранни партньори. Искаме да консолидираме това предприятие и да прилагаме успешно своите технологии.

В заключение, какви са бъдещите Ви планове за развитие?
Бъдещите ни планове за следващите две години са ясно очертани. Да бъдем все по-конкурентоспособни е в основата на нашето развитие. А колко голямо ще бъде това развитие предстои да разберем. Със сигурност развитието ни тук в България ще бъде забележително – новата ни фабрика в Раковски ще предложи около 600 нови работни места.

Всичко това е нашето бъдеще – ще трябва да внедрим новите производствени линии – процес, който ще отнеме 1-2 години, защото такова голямо производство не може да бъде стартирано в рамките на няколко месеца. Изисква се много подготовка и много подкрепа. В определена логична последователност ще трябва да направим инвестиции, да поръчаме оборудване и да привлечем хора, които да обучим относно специфичните ни технологии.