ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина VI, брой 2, 2014

Удължаването на срока на експлоатация на пети и шести блок е приоритетен проект за АЕЦ “Козлодуй”

Разговор с Иван Генов, изпълнителен директор на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД

Удължаването на срока на експлоатация на пети и шести блок е приоритетен проект за АЕЦ “Козлодуй”

Иван Генов е член на Съвета на директорите и Изпълнителен директор на "АЕЦ Козлодуй". Роден е на 19 май 1953 г. в с. Гита, община Чирпан.Завършил е Московския енергетически институт, специалност “Атомни електроцентрали и установки” през 1980 г. и през същата година започва работа в АЕЦ “Козлодуй”.Последователно преминава през всички длъжности в оперативното звено на 1 до 4 блок и достига до позицията дежурен инженер на блок. През 1985 г. започва работа на новоизграждащите се 5 и 6 блок. Участва в пуска на 5 блок като дежурен инженер на смяна. От 1991 г. е ръководител на направление “Експлоатация” в Електропроизводство – 2. От края на 2005 г. е заместник изпълнителен директор, а в периода 2006 г. – 2009 г. е изпълнителен директор на АЕЦ “Козлодуй”.

Преминава учебно-тренировъчен курс в Арагонската лаборатория, САЩ, през 1991 г. През 1993 –1994 г. чрез стипендия на Международната агенция за атомна енергия специализира “Управление на надпроектни аварии” в научно-техническата експертна и изследователска организация GRS – Германия. Преминал е различни курсове на обучение в Япония, Русия, Франция и др.

През 2003 г. завършва Стопанска академия “Д. А. Ценов” – Свищов, с квалификация “Мениджър по организация и управление на бизнеса”.


Уважаеми г-н Генов, бихте ли представили Програмата за удължаване на срока на експлоатация на пети и шести блок на АЕЦ “Козлодуй”? Каква част от дейностите вече са реализирани и какво предстои?
В годината, когато отбелязваме 40-та годишнина на първата в Югоизточна Европа атомна централа, ние се връщаме към историята, но и гледаме напред – към бъдещето.

Развитието на ядрената енергетика в България, а и на целия енергиен отрасъл, налага да се осъществи продължаването на срока на експлоатация на двата 1000-мегаватови енергоблока над проектния им ресурс. За пети блок този ресурс е определен с действащата сега лицензия до 5 ноември 2017 г., а за шести – 2 октомври 2019 г.

АЕЦ “Козлодуй” започна мащабна програма преди няколко години, за да гарантира, че ще получи нови лицензии за експлоатация от независимия регулатор. Първият и необходим етап от нея включва комплексното обследване и оценка на остатъчния ресурс на оборудването и съоръженията на блоковете. За пети блок това обследване вече приключи. Заключението на експертите от консорциум “ОАД Концерн Росенергоатом – Електрисите дьо Франс”, които го осъществиха, е че срокът за експлоатация на пети блок може да бъде удължен поне с още 20 години. Анализите показват, че е възможно и допълнително увеличение с още 10 години.

Съгласно българското законодателство, в края на 2013 г. АЕЦ “Козлодуй” представи в Агенцията за ядрено регулиране (АЯР) програма за подготовка на пети блок за продължаване на срока за експлоатация, а за шести това ще стане през 2015 г. След съгласуване с Агенцията ще влезе в действие проект за изпълнение на програмата. В момента се подготвят технически задания за предвидените в нея дейности. В програмата са включени редица важни мерки - замяна на компоненти, изработили своя ресурс, обосновка на остатъчния ресурс на незаменяеми компоненти, анализи на напрежения и на умора и т.н.

Планираме първият етап на тази мащабна модернизация да приключи през 2017 г., а до 2023 г. ще се извърши и поетапна смяна на оборудване, чийто ресурс тогава ще изтече. Аналогични дейности се изпълняват и на шести блок в съответните срокове.

След изпълнението на програмата за подготовка на съответния блок за продължаване на срока на експлоатация, преди подаване на заявление за издаване на нова лицензия, предстои да бъдат извършени и редица други дейности. На двата блока ще бъде направен разширен периодичен преглед на безопасността, ще бъде подготвен и представен в АЯР и отчет за анализ на безопасността, потвърждаващ възможността за работа в обоснования срок. Планирано е и провеждане на мисия SALTO (Safe Long Term Operation) на Международната агенция за атомна енергия за потвърждаване на готовността за дългосрочна експлоатация, след което ще се пристъпи към подготовка на документацията, която е необходима за лицензирането.

Може ли да прогнозирате какъв финансов ресурс ще бъде необходим за да бъдат изпълнени всички тези дейности и как ще бъде осигурен?
В момента се извършват точни изчисления и предстои да се определи сумата. Най-важно е да се знае, че това ще бъдат 100% средства на АЕЦ “Козлодуй”. С тези пари ще се осигури екологично чисто и евтино производство на електроенергия за страната за цели три десетилетия.

Кои са другите приоритетни проекти, по които се работи?
Насочили сме усилията си и към обосноваването и усвояването на по-високо ниво на топлинна мощност – до 104% (3120 МW), на реакторните инсталации на пети и шести блок. Така паралелно вървим към реализирането на две цели – повишаване на ефективността на производството и дългосрочната експлоатация на блоковете.

Повишаването на мощността в рамките на проектните предели за безопасност е напълно постижимо благодарение на високите инженерни запаси на проекта по отношение на безопасността.

Досега по този проект е разработена документация за обосноваване на безопасната експлоатация на блоковете при повишено ниво на мощност в рамките на проект с фирмата ОКБ “ГИДРОПРЕСС” – Русия. Стартирахме процес за промяна на разрешителния режим и изменения в условията на лицензиите за експлоатация. В процес на подготовка и изпълнение е комплекс от технически решения за извършване на необходимите модификации на пети и шести блок, обезпечаващи работата на повишена мощност. И не на последно място, разработени и съгласувани са работни програми за провеждане на комплексни изпитания при повишено ниво на мощност.

Предстои ни реализиране на техническите модификации, свързани с изпълнение на комплексните изпитания при повишено ниво на мощност, както и извършване на първоначални тестове и изпитания при работа на повишена мощност, обработка на резултатите от комплексните изпитания, коригиране на експлоатационната документация, усвояване и внедряване на режим на работа с повишена мощност и други.