ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина VI, брой 2, 2014

Генераторите с марка САТ намират широко приложение в енергийния сектор

Разговор с г-н Тодор Спасов, Мениджър Индустриална техника в Елтрак България

Генераторите с марка САТ намират широко приложение в енергийния сектор

Г-н Спасов, кои са последните новости при генераторите с марката CAT?
Последните 2 години бяха изключително динамични в обновяването на продуктовата гама дизелови генератори. Причината е във все по-високите изисквания за ниско ниво на вредни емисии на изгорелите газове, наложени от Европейската Комисия, и все по-големите очаквания на клиентите за висока ефективност и ниски експлотационни разходи. Изцяло са обновени задвижващите дизелови двигатели на мощностите от 300-700kVA и куплираните към тях алтернатори, които са с по-високо КПД. Бяха представени и 2 нови модела С32_1000kW и C175-20_4000kW. Както казах, целта е намаляването на нивата на вредни емисии в изгорелите газове, постигане на по-компактни габарити на агрегатите с цел понижаване на инсталационните разходи и в крайна сметка постигане на най-ниска цена на пазара за подръжка през експлотационния живот.

Относно гамата газови генератори, предназначени за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, Caterpillar продължава последователната си политика за постигане на световно лидерство в този сегмент. Излязоха нови модели газови генератори с изходни мощности от 400 до 4300kW, постигащи високо ниво на КПД при работа на биогаз. Миналата година беше успешно тестван и вкаран в серийно производство най-високоефективния газов генератор в мощностен диапазон от 2000kW, а именно модел G3516H. При тестовете електрическата ефективност достигна почти до 45%, като общото КПД при комбинирано производство може да достигне до 92%. Освен това този модел е с най-ниска консумация на масло в сегмента, съответно и с най-ниски експлотационни разходи.

Бихте ли посочили примери за успешни приложения на генератори САТ в българската индустрия?
В България има инсталирани над 300 генератора Caterpillar с изходна мощност от 8 до 4000kW. Имаме инсталирани машини в АЕЦ Козлодуй, в минни предприятия като Асарел Медет, в производствени предприятия като Девня Цимент и Тракия Глас, имаме много инсталирани мощности за резервно захранване в търговски вериги като Лидъл и в търговско-развлекателни центрове като Галерия Бургас, Галерия Стара Загора, Парадайс Мол. Също така имаме инсталирани мощности в банковия сектор, визирам централния офис на Алфа Банк в София и Общинска Банка. Също 3 дизелови генератора по 1MW за постоянно захранване на сондажна техника за добив и проучване на нефт и газ. Примерите са доста и не мога да ги изброя в тази статия.

В момента развиваме бизнеса с газовите генератори на Caterpillar като до момента имаме инсталирани 2 когенератора. Допълнително в България има 2 работещи инсталации за производство на електроенергия от биогаз с монтирани газови генератори, произведени в завода на Caterpillar в Германия. До края на 2014 година ще заработят още 3 подобни инсталации с наши генератори.

Как бихте коментирали енергийната ефективност, постигана с помощта на вашите генератори?
Пример за високоефективна машина е модел газов когенератор на Caterpillar G3516H, за който споменах по-рано. Разходната норма на масло е 0.18г/kWh, което е почти два пъти по-малко от аналогични по мощност конкурентни марки. Периодът за основен ремонт на този модел е увеличен до 80 000 моточаса за разлика от конкурентни модели, чиито основен ремонт се препоръчва на 60-64000 моточаса.

Сумарно клиентът получава високоефективна машина с ниски експлотационни разходи за поддръжка в лв/kWh и ниски времеви престои поради наличие на дилър на територията, който има развита сервизна структура.