ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина VI, брой 2, 2014

Газова електроцентрала ще използва технологията на газовите двигатели на GE, за по-голямата енергийна независимост в България

Газова електроцентрала ще използва технологията на газовите двигатели на GE, за по-голямата енергийна независимост в България

Електоцентралата в Карлово ще преобразува синтетичния газ , получен от слама и дървени отпадъци, в по-чисто, надеждно и икономично електричество. Няколко икономични откъм гориво и високоефективни газови двигатели Jenbacher на GE ще работят с газификатор на биомаса от EQTEC Iberia. Захранването ще бъде от локални възобновяеми източници на отпадъци, което ще спомогне за намаляване на потреблението на вносен природен газ.

На 2 април 2014 в района на село Строево, община Пловдив, започва строежа на електроцентрала, която ще произвежда енергия от биомаса и ще бъде захранвана от газови турбини Jenbacher, технология на GE’s (NYSE: GE).

Пет 5MW електроцентрала в Карлово ще използва три газови двигателя Jenbacher, които са с гъвкаво ползване на гориво, висока ефективност и издържливост при натоварване. Единия двигател модел J612, а другите два са модел J620 и работят на синтетичен газ, получен при обработката на слама и дървени отпадъци. Те ще произвеждат електричество, което ще захранва 2000 домакинства. Такъв тип органични отпадъци обикновено трудно се газифицират ефективно, но тясното интегриране на технологията за газифицирана биомаса на компанията EQTEC към доказаните на пазара газови двигатели GE, ще осигури ниски нива на емисиите, виоска производителност и икономичност.

Електроцентралата се очаква да бъде завършена до края на 2014, като в нейното строителство участва компанията EQTEC Iberia, която е част от испанския холдинг от компании Ebioss Energy AD (MAB: EBI). Това е едно от последните развития в стратегията на Ebioss, насочена към това да прилага своята Biomass Gasification Cogeneration Power Plant (IBGPP) технология из цяла Европа и да помогне на страните да намалят своята зависимост от чужди енергийни доставчици, както и да увеличат дяла си от енергия, получена от възобновяеми източници. Според официални данни от енергийна стратегия на България, целите на страната са да покрие 16% от енергийните си нужди с локални възобновяеми източници до 2020, но към момента повече от 70% от енергията идва от вносен природен газ и петрол.

Луис Санчез, главен изпълнителен директор на EBIOSS каза, че газифицирането на биомаса за енергийни цели, конкретно в този случай слама и дървени отпадъци, изисква специално ноу-хау и инженерите на EBIOSS, заедно с екипът на GE работили като едно цяло, за да интегрират газифициращата технология EQTEC, с тези за производство на енергия на GE, и да постигнат подобрена производителност и икономичност. Той допълни, че електроцентралата IBGPP, която са разработили постига далеч по-висока енергийна ефективност в сравнение с традиционно използваните термални технологии в предприятия за производство от този размер. Например, типичната електроцентрала базирана на “Термичен Цикъл на Rankine”, предлага електрическа ефективност от 18 до 20 процента от преобразуването на биомаса в електричество, в сравнение с електроцентрала, която използва газови двигатели Jenbacher на GE, където същият процент е приблизително 28 и почти 70 процента обща комбинирана енергийна и топло ефективност. Това ще даде възможност да се разгърне рентабилността на технологията IBGPP и на други локации в България, както и в други страни, за да могат да се възползват от по-голяма енергийна независимост и диверсификация на горивата.

Синтетичният газ е привлекателен, защото е постоянно обновяемо гориво, което дава възможност да се създава енергия икономично, на същото място, където е и потреблението, като така намалява загубите, свързани с пренос на енергия. В същото време, той предлага и решение на проблемът свързан с управлението на отпадъците, като преобразува органичните отпадъци в гориво. С технологията за газифициране EQTEC, пара и топла вода могат да се произвеждат без намаляване на изходната мощност, така че цялостната ефективност на централата да бъде много по-висока, когато тя се използва за централно отопление или друго приложение на когенерацията, в допълнение към производството на енергия.

Леон Ван Вурен, ръководител на глоблани продажби на газови турбини Jenbacher, част от бизнес подразделението на GE за „Разпределение на мощности”каза, че използването на синтетичен газ като гориво не е типично за този тип електроцентрали и представлява иновативно решение на енергийните предизвикателства пред България и много други страни. В същото време, не е лесно създаването на интегрирана газификация, която да произвежда синтетичен газ, който да не съдържа вредни съставки, които да нарушат работата на двигателите. Подборът на технологии, които да работят заедно е много важен и електроцентралата в Карлово, която представя технологията EQTEC, произвежда по-чист синтетичен газ. В същото време, GE разполага с доказана технология, подходяща за този тип приложение –газов двигател Jenbacher, която предлага гъвкавост на горивото и здравина, с които е известна в работата си, дори с не традиционни горива като газове.

Това не е първият път, в който EQTEC и GE работят заедно. Партньорството им започва през 2008 с когенеративна електорцентрала и технолигията IBGPP в Испания, в алкохолната дестилатна на компанията MOSTOS, VINOS Y ALCOHOLES, SA (MOVIALSA) в град Кампо де Кримптана, разположен в провинция Ла Манча. Електроцентралата се захранва от газификацията на остатъчните продукти от производствто на зехтин. Тя използва три газови двигателя Jenbacher от модел J620, които призвеждат общо 5.9MW електричество, 5,600Kg/h наситена пара на 6 бара и 159m3/h гореща вода с температура 90°C за нуждите на дестилатната. Заедно, те достигат до цялостна ефективност от 63.8 процента.

Газовите двигатели Jenbacher J612 и J620, които работят със синтетичен газ от възобновяем енергоизточник- биомаса, са част от портфолиото на GE, наречено Ecomagination. За да бъде един продукт или услуга част от него, те трябва да демонстрират както подобрена икономическа стойност, така и екологични показатели. Ecomagination е ангажиментът на GE за иновативни решения, които оптимизират ресурсите и ефективността, и целят да направят светът да работи по-добре. Като цяло, продуктовата линия на газовите турбини Jenbacher на GE има почти 100 инсталирани и опериращи мощности, базирани на синтетичен газ от отпадъци и биомаса, с електрическа мощност от около 100MW.

GE Power & Water’s Distributed Power е един от водещите доставчици на оборудване, двигатели и услуги, фокусирана върху производството на електроенергия до или в близост до мястото на нейното използване. Продуктовото портфолио на GE Power & Water’s Distributed Power включва аеродеривативни турбини, както и газови двигатели на Jenbacher и WAUKESHA, които генерират от 100kw до 100MW мощност за множество индустрии в световен мащаб. GE Power & Water’s Distributed Power е със седалище в Синсинати, щата Охайо, и в нея работят около 5000 души по целия свят.Прелисти броя

  • Прелисти този брой на списание ЕНЕРГИЯ

още в рубриката

Новини

реклама

  • Българска фотоволтаична асоциация (БФА)