ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина VI, брой 2, 2014

Фирма Еврогруп 33 предлага новата UPS серия SLC CUBE3+ на Salicru

Фирма Еврогруп 33 предлага новата UPS серия SLC CUBE3+ на Salicru

SLC CUBE3+ на Salicru е серия UPS-и с широк диапазон, предлагащи висока производителност на базата на он-лайн технологията с двойно преобразуване (VFI), осигуряващи надеждност, високо качество на захранването и в същото време постигащи значителна икономия на енергия, както и пестене от гледна точка на монтажа и експлоатацията.

Особено забележителен е факторът на консумираната мощност (PF=1) и изключително ниското ниво на THDi изкривяванията (по-ниско от 1%), които спомагат за намаляване разходите за монтаж и оперативните разходи, а също и допринасящи за подобряване на качеството на електрическата мрежа.

Изходният фактор на мощността (PF=0.9) също се откроява, предоставяйки оптимална електрическа защита за компютърните системи и ниски хармонични изкривявания (THDv по-ниско от 0.5%), което дава възможност за защита на всякакъв вид товари (индуктивни, резистивни, капацитивни или смесени). В добавка се постига висока производителност (до 95% в режим он-лайн и 98% в Смарт-Eco режим), реализира се икономия на значително количество енергия и се намалява нужната мощност на климатичната система, необходима за нормалната експлоатация на устройството.

За пълно оптимално решение, SLC CUBE3+ осигурява максимална адаптивност (дори със стандартния модел), възможност за паралелна работа на няколко устройства и обширни комуникационни опции. Накрая също трябва да се отбележи дизайна на уреда, позволяващ намаляването на размерите му, и лесната инсталация. Важно е да се спомене и възможността за вграждане на батериите в устройства с мощност до 60 kVA (до 40 kVA при старата серия). Предназначени са за защита на всякакъв тип среда.

Хай-енд характеристиките на дизайна, плюс голямата гъвкавост на опциите, надграждане на мощностите, комуникации и т.н. прави SLC CUBE3+ серията най-добрият вариант за защита и осигуряване на широка гама от приложения: центрове за данни, хостинги, жилища, ИТ мрежи, сървъри, телекомуникация и др.Прелисти броя

  • Прелисти този брой на списание ЕНЕРГИЯ

още в рубриката

Новини

реклама

  • Българска фотоволтаична асоциация (БФА)