ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина VI, брой 2, 2014

Токозахранващи устройства предлага ВК Конверт

Ежедневният цикличен работен режим на батериите при широк работен диапазон от -20 до + 50 градуса има по-специфични изисквания към зарядните устройства по отношение на тяхната надеждност и дългосрочност. Работният диапазон на мрежовото напрежение в промишлен експлоатационен режим също е широк +/-15–20% от Un. Токовите удари от тежки пускови режими и резките промени в натоварването водят до големи пренапрежения в мрежовото захранване. Също така и бързото развитие на съвременната електроника довежда до намаляване теглото, габаритите и цената на масовите съоръжения.

ВК Конверт предлага 2 типа импулсни устройства. Тип А е с директно изправяне и преобразуване на мрежата и тип В с индиректно през PFC регулатор, т.е. има филтър за синусоидален ток към мрежата. За САЩ и Европейският съюз експлоатацията на устройства от тип А за по-големи мощности е забранено. Допуска се използването им в устройства с кратковременен режим на работа, основно за битови електроуреди. Технически погледнато импулсното устройство тип А предназначено за електрожен е разчетено за повторно кратковременен режим на работа, 1–2 минути работа, 3–4 минути почивка, време през което полупроводниковите елементи, кондензатори и индуктивности се охлаждат. Важна особеност е, че поради битовото предназначение на токопреобразувателя той е в монофазно изпълнение. Режимът на работа се утежнява от това, че при директно изправяне на мрежовото напрежение без филтър тип В токът е с изключително висока ефективна стойност. Налице са висши хармоници, което води до гранично претоварване на електролитните кондензатори и силови елементи превишавайки температурната им граница. Пораждат се значителни електромагнитни смущения обратно в мрежата и в полето около устройството. Поради непрекъснатият режим на работа при заряд, силовите елементи не успяват да се охладят и се налага допълнително усилено, принудително охлаждане. Гранично високата температура на силовите кондензатори скъсява изключително /в пъти/ експлоатационният им срок, а от тук и на цялото устройство.

Не така стои въпросът със специално проектираните за заряд импулсни устройства от типа В, осигуряващи безопасна и надеждна експлоатация за време съизмеримо с трансформаторите, но и с цена съизмерима и по-висока.Прелисти броя

  • Прелисти този брой на списание ЕНЕРГИЯ

още в рубриката

Новини

реклама

  • Българска фотоволтаична асоциация (БФА)