ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина VI, брой 2, 2014

Разширителни съдове спомагащи за по-добрата работа на инсталации от фирма Адара Инженеринг

Разширителни съдове спомагащи за по-добрата работа на инсталации от фирма Адара Инженеринг

Фирма Адара Инженеринг предлага на пазара разширителни съдове, които да спомагат за нормалната работа на отоплителни, охладителни, соларни и водоснабдителни инсталации. Това са мембранни разширителни съдове (МРС) на Reflex Winkelmann GmbH. Reflex. е фирма, която предлага решения за безпроблемна работа на водопреносните системи в сградното строителство. Тъй като правилното налягане е фундаментално изискване за нормална работа на отоплителните, охладителните, соларните и водоснабдителните инсталации, МРС предлагат просто и хитро решение. Те не зависят от електрозахранване и са лесни за експлоатация. Вътре в съда мембраната отделя водата от газа. По този начин се предотвратява дифузия на газа във водата. В резултат се получава напълно затворена система, която не страда от корозия или други, свързани с газа, проблеми. Други устройства предлагани от компанията са Системите за поддържане на налягането (СПН). СПН са продължение на традиционните МРС за системи с голям обем и високо налягане. Разликата е в използването на допълнително табло за управление, което позволява подаването на обема на разширение в отделен МРС. Поради високата точност на регулиране, измененията на налягането в системата са сведени до минимум. Системите за допълване с вода и обработка на водата поддържат необходимото водно ниво, плюс следенето на качеството на водата са от критично значение за гладката и ефикасна работа на системите. От Адара Инженеринг споделят, че благодарение на тясното кореспондиране с Reflex, клиентите на Адара Инженеринг получават всичко необходимо за прилагането на ефективни решения по целия свят: персонални консултации, квалифицирана помощ при проектиране и пълно клиентско обслужване.Прелисти броя

  • Прелисти този брой на списание ЕНЕРГИЯ

още в рубриката

Новини

реклама

  • Българска фотоволтаична асоциация (БФА)